Eindhoven opent coöperatief zonnepark

Eindhoven opent coöperatief zonnepark

In Eindhoven is gisteren een zonnepark geopend dat opereert zonder winstoogmerk. Bewoners in de omliggende wijken kunnen een zonnepaneel huren of kopen en zo meedelen in de voordelen van zonne-energie.

Energieakkoord

Deze mogelijkheid is ontstaan door het energieakkoord dat in 2013 is gesloten. Hierin is bepaald dat burgers kunnen profiteren van het opwekken van zonne-energie ook als ze zelf geen geschikt dak hebben. Zij kunnen nu ook aanspraak maken op een korting op de energiebelasting door elders in zonnepanelen te investeren.

De zonne-akker is gerealiseerd door de non-profit energiecoöperatie Morgen Groene Energie in samenwerking met de gemeente Eindhoven. De akker bestaat uit 228 zonnepanelen die zijn gemonteerd op het wijkcentrum Blixems. Het dak werd ter beschikking gesteld door de gemeente.

Coöperatief zonnepark

Met de samenwerking willen de coöperatie en de gemeente de aanleg van zonneparken bevorderen. De coöperatie heeft het grootste deel van het werk om het zonnepark te realiseren op zich genomen. Het wordt de wijkbewoners daarmee erg makkelijk gemaakt in het project te participeren.

De gemeente zet in op een toekomstbestendige en energieneutrale stad. Met het project hoopt het de Eindhovenaren enthousiast te maken om bij te investeren in zonneparken in de wijk. Ook bewoners van andere delen van Eindhoven kunnen aangeven dat zij willen participeren in een coöperatief zonnepark.

Bron en foto: Eindhoven