Nederlands energieverbruik per bron in beeld

Nederlands energieverbruik per bron in beeld

Wat is de verhouding tussen de verschillende energiebronnen in de energiemix van Nederland? En hoe verhouden de duurzame bronnen wind, zon, biomassa en waterkracht zich tot elkaar? Onderstaande grafieken bieden het antwoord.


(Met elektriciteit wordt hier het surplus aan ingevoerde elektriciteit ten op zichte van uitgevoerde elektriciteit bedoeld.)

Bron: CBS
Beeld: Edsousa