Energie-intensieve industrie wil directe aansluiting op goedkope Duitse stroom

Energie-intensieve industrie wil directe aansluiting op goedkope Duitse stroom

Drie bedrijven in Delfzijl hebben aangekondigd een elektriciteitskabel naar Duitsland te willen aanleggen om goedkope Duitse stroom te kunnen afnemen. Dit kondigden zij aan nadat Brussel bekend maakte dat Duitsland zijn energie-intensieve industrie mag blijven vrijstellen van de eco-toeslag. Dat meldde het Financieele Dagblad op vrijdag.

De bedrijven willen investeren in een tien kilometer lange kabel van Delfzijl naar Eemden om direct op het Duitse net aan te sluiten. Zij gaan onderzoeken of dit binnen de huidige beleidsregels mogelijk is en hopen daar voor 1 juli een antwoord op te hebben.

Vrijstelling eco-toeslag
Vorige week maakte de Europese Commissie (EC) bekend dat Duitsland -zij het in iets afgezwakte vorm- mag doorgaan met het ontzien van de zware industrie van de eco-toeslag. Eerder had de EC een onderzoek ingesteld of dit wel in overeenstemming was met de Europese concurrentieregels. Het Duitse beleid scheelt de industrie 5 miljard per jaar aan energiekosten. Voor de energie-intensieve industrie in andere Europese landen waaronder Nederland heeft dat tot gevolg dat zij moeilijk kunnen concurreren.

Netbeheer
Direct na het besluit kondigden de Delfzijlse bedrijven de kabeloptie te onderzoeken. De vraag is of het Nederlandse energiebeleid het aanleggen van een privé kabel toelaat. Het beheer van hoogspanningsnetten valt sinds de Splitsingswet onder de verantwoordelijkheid van nutsbedrijf TenneT. Als enige netbeheerder moet TenneT het transportnetwerk op onpartijdige wijze beschikbaar maken, een privé kabel lijkt daarmee niet in overeenstemming. Daarnaast mag alleen TenneT elektriciteit ex- en importeren.

Maar eind vorig was minister Kamp wel bereid om zo’n constructie na te denken, meldt het Financieele Dagblad. In de besprekingen rondom het failliet van de Delfzijlse aluminiumsmelterij Aldel zei de minister open te staan voor deze optie.

Bronnen: FD.nl, VEMW.nl
Beeld: Wikipedia.org