‘Voorstellen energiebesparingen van EU lidstaten ongeloofwaardig’

‘Voorstellen energiebesparingen van EU lidstaten ongeloofwaardig’

Een analyse van de voorstellen van de Europese lidstaten om jaarlijks 1.5% energie te besparen heeft een vernietigend rapport van de Coalition for Energy Savings opgeleverd. “Europese lidstaten tonen niet alleen een lage ambitie maar laten zelfs na geloofwaardig aan te tonen hoe de verplichte energiebesparingen zullen worden behaald. Daarmee maken ze zichzelf kwetsbaar voor inbreukprocedures en mogelijke boetes”, schrijft de coalitie.

Energiebesparing
De afspraak die lidstaten verplicht jaarlijks 1.5% energie te besparen van 2014 tot 2020 is vastgelegd in de Energy Efficiency Directive (EED). Dit moet bijdragen aan de doelstelling om in 2020 op Europese schaal 20% minder energie te verbruiken. Op die manier wordt Europa minder afhankelijk van de import van energie, wordt de economie versterkt en wordt actie ondernomen tegen klimaatverandering.

De lidstaten zijn onder de EED ook verplicht een rapport op te stellen waarin ze aangeven welke maatregelen ze nemen om tot de besparingen te komen. Die rapporten, die door 27 van de 28 lidstaten zijn ingediend, zijn geanalyseerd door de coalitie en voor het overgrote deel ruim onder de maat bevonden. De coalitie bestaat uit 150 bedrijven en meer dan 400 maatschappelijke organisaties die zich sterk maken voor energie efficiëntie op Europees niveau.

Ongeloofwaardig
In de Analyses of Article 7 Member States reports concludeert de coalitie dat slechts drie landen een geloofwaardig en zinvol plan hebben ingediend namelijk Kroatië, Denemarken en Ierland. Twaalf landen dienden rapporten in die ofwel incompleet zijn ofwel van zeer lage kwaliteit waaronder Duitsland, Finland en de meeste Oost- en Centraal Europese landen. Luxemburg stuurde helemaal geen rapport in.

De rapporten bevatten zwakheden als incorrecte berekeningen en het meetellen van maatregelen die binnen het EED niet zijn toegestaan. De meeste landen maken gebruik van de maximaal toegestane hoeveelheid vrijstellingen. Hierdoor komt de besparing op Europees niveau uit op slechts 0.8%, aldus de coalitie. Over de Nederlandse bijdrage wordt gezegd dat sommige van de voorgestelde maatregelen en geprojecteerde besparingen in twijfel te trekken zijn.

De coalitie roept de Europese Commissie op om procedures te starten tegen die landen die niet aan de minimale vereisten voldoen. Het gaat om twaalf landen, dertien als Luxemburg niet alsnog met een rapport over de brug komt. De procedures voor het niet nakomen van de EU-wetgeving zouden tot boetes kunnen leiden.

Bron: EnergyCoalition.eu
Beeld: CNYtubs.com