Overzicht stijging energiebelasting over 21 jaar

Overzicht stijging energiebelasting over 21 jaar

De belasting op energieverbruik is voor kleinverbruikers sinds 1993 flink gestegen. Deze statistieken geven een helder overzicht van de ontwikkeling van de energiebelasting en het verschil tussen klein- en grootverbruikers.

In 1996 wordt de de regulerende energiebelasting (REB) ingevoerd op aardgas en elektriciteit. Het doel van het door het Paarse kabinet ingestelde heffing is om energiebesparing te bewerkstelligen. Tegelijkertijd wordt de belasting op arbeid verlaagd om zo een verschuiving te bewerkstelligen van belasting op arbeid naar belasting op grondstoffen.

Omdat de maatregel bedoeld is om energie-efficiëntie te bevorderen, krijgen verbruikers die minder dan 0.8 MWh verbruiken vrijstelling van de belasting. Dit is in de tabel te zien aan de blauwe lijn. (deze loopt na 2001 gelijk aan de rode lijn.) In 2001 wordt de belastingvrije voet maatregel omgezet naar de naar de zogeheten heffingskorting. Bron: Henri Bontenbal.

In 2004 wordt in Nederland de Europese richtlijn Energiebelastingen tot uitvoer gebracht. De richtlijn is bedoelt om energiebelastingen binnen de EU te harmoniseren. De richtlijn leidde tot een verhoging van de reeds bestaande Europese minimumtarieven voor minerale oliën en de introductie van Europese minimumtarieven voor elektriciteit, aardgas en kolen.

Met de richtlijn werd ook het onderscheid geïntroduceerd tussen zakelijk en niet-zakelijk verbruik van energie. Dit onderscheid werd vervolgens opgenomen in de Nederlandse wetgeving. Daarnaast leidde de richtlijn tot de verplichting tot het heffen van een belasting op biobrandstoffen. Via de Wet op de Accijns en de Wet belastingen op milieugrondslag voldeed Nederland in 2004 al grotendeels aan de minimumtarieven van de richtlijn. Bron: CBS.

De belasting bestaat uit het totaal aan heffingen inclusief accijns, brandstoffenbelasting, energiebelasting en voorraadheffing. Op CNG wordt pas sinds 2007 belasting geheven.

De vervuilende brandstoffen olie en steenkool worden nauwelijks belast.

Bron: CBS
Beeld: mathsisfun.com