G7 pleit voor duurzame maatregelen om energiezekerheid te bevorderen

G7 pleit voor duurzame maatregelen om energiezekerheid te bevorderen

Hoe kan Europa zijn afhankelijkheid van Russisch gas verminderen? Dat is besproken op de G7 bijeenkomst die deze week plaatsvond in Rome. De uitkomst is een lijst maatregelen waarbij duurzaamheid aficionado’s hun vingers kunnen aflikken.

Groep van zeven
De G7 is het overlegorgaan van zeven grootste industrielanden bestaande uit Duitsland, Frankrijk, VK, Canada, Japan, Italië en de VS, daarnaast is ook de EU vertegenwoordigd. De ministers met energie in hun portefeuille waren op 5 en 6 mei naar Rome getogen om over energiezekerheid te praten in reactie op de voortdurende onrust in de Oekraïne en de gespannen verhoudingen met Rusland als gevolg daarvan.

Energiezekerheid
Op dinsdag zeiden de G7 energie ministers in een verklaring dat “recente ontwikkelingen hebben aangetoond dat de uitdagingen omtrent energiezekerheid moeten worden aangepakt. Energie zou niet moeten worden aangewend als een politiek dwangmiddel noch als een veiligheidsbedreiging.”

Duurzame maatregelen
Om te werken aan energiezekerheid in een globaliserende wereld stelt de G7 maatregelen voor waaraan op nationaal en international niveau gewerkt moet worden:

-Het diversificeren van energiebronnen en deze zoveel mogelijk binnenlands ontwikkelen;
-De ontwikkeling van een flexibele, transparante energiemarkt;
-Het terugdringen van broeikasgassen en de transitie bespoedigen naar een CO2-arme economie;
-Het verbeteren van energie-efficiëntie en inzetten op smart grid technologieën;
-Het promoten van schone en hernieuwbare energie technologieën en het voortzetten van onderzoek en innovatie.

Lange termijn
De voorgestelde maatregelen zijn allen midden – en lange termijn oplossingen om minder afhankelijk te worden van Rusland. Europa betrekt 30% van zijn gas van het Russische staatsbedrijf Gazprom, de helft daarvan wordt via de Oekraïne doorgevoerd.

Op de korte termijn kan slechts in mondjesmaat op de dreigende hapering van de gastoevoer worden geanticipeerd door middel van het aanleggen van reserves en aanpassingen aan het Europese gasnet zodat de brandstof ook van West naar Oost kan vloeien.

Hernieuwbare energie
De concrete middellange termijn oplossingen die besproken werden, zijn LNG import uit de VS en Canada, inzetten op energie-efficiëntie en de aanleg van een fijnmaziger gasnetwerk door Europa. Duitsland stelde voor om meer in te zetten op hernieuwbare energie.

De bijeenkomst in Rome was een voorbereiding op de G7 top die op 4 en 5 juni in Brussel zal plaatsvinden.

Bronnen: dw.de, europa.eu, en.europeonline-magazine.eu, sueddeutsche.de
Beeld: en.mercopress.com