Duitse milieuministers spreken zich uit tegen schaliegaswinning

Duitse milieuministers spreken zich uit tegen schaliegaswinning

Met aanpassingen aan de mijnbouwwet en de waterwet willen milieuministers van de 16 deelstaten van Duitsland fracking verbieden. Met het voorstel werd unaniem ingestemd op de ministerbijeenkomst die afgelopen vrijdag plaatsvond in de stad Konstanz in de deelstaat Baden-Württemberg.

Fracking
Om schaliegas te winnen worden in water opgeloste chemicaliën onder grote druk in de bodem gespoten. De gevolgen voor het milieu van deze procedure zijn onduidelijk, stelden de ministers en daarom hebben zij zich unaniem tegen de winning uitgesproken.

Het voorstel was ingediend door de milieu- en energie minister van de deelstaat Baden-Württember Franz Untersteller. “Van dit besluit gaat het signaal uit om op federaal niveau op korte termijn te handelen”, zei hij.

Moratorium op schaliegaswinning
Door een aanpassing aan de wet op de waterhuishouding willen de ministers gebieden aanwijzen waarbinnen waterbronnen als beschermd worden aangemerkt om zo drinkwaterreserves te beschermen tegen de mogelijke negatieve gevolgen schaliegaswinning. De bondsminister van Milieu, Barbara Hendricks (SPD), zei over de wetsaanpassing: “Daardoor ontstaat er feitelijk een moratorium [op fracking] en ik juich dat toe”.

Energiezekerheid
Een veelgehoord argument ten gunste van schaliegaswinning op Europees grondgebied is dat het een manier is om de afhankelijkheid van Russisch gas terug te dringen. Maar volgens Untersteller is schaliegas niet de uitkomst: “Het scheppen van een nieuw ecologisch probleem is niet de oplossing van dat probleem. De oplossing ligt in een omwenteling van onze energielevering en grotere energie-efficiëntie, weg van kernenergie, kolen en gas en naartoe hernieuwbare energiebronnen.”

Ook van het argument dat fracking in Amerika op grote schaal wordt toegepast en dus ook in Europa mogelijk zou moeten zijn, is Untersteller niet onder de indruk: “Wanneer men in Noord-Dakota aan het fracken slaat, treft men daar een paar coyotes aan. Maar Duitsland is een van de meest dichtbevolkte gebieden.”

Verder spraken de ministers over het uitbreiden van het elektriciteitsnetwerk. Ook hierover bereikte zij unanieme overeenstemming door de uitbreiding te bestempelen als een noodzakelijk onderdeel van de Energiewende.

rp-online.de, badische-zeitung.de, weser-kurier.de,
schwarzwaelder-bote.de, donaukurier.de
Beeld: Wikipedia