65% mondiale CO2 uitstoot geproduceerd door 90 bedrijven

65% mondiale CO2 uitstoot geproduceerd door 90 bedrijven

De wetenschapper Richard Heede onderzocht wat het aandeel is van grootste CO2 producenten aan de totale hoeveelheid CO2 en CH4 emissies die van 1854 tot 2010 wereldwijd door de mens geproduceerd zijn. Hij concludeerde dat slechts 90 brandstof- en cementproducenten verantwoordelijk zijn voor 63% van het totaal aan emissies.

1.336 Gigaton CO2
De 90 bestaan uit 50 beursgenoteerde bedrijven, 31 staatsbedrijven en 9 naties die olie, gas, kolen en cement produceren. Sinds 1751 is er door de mens ruwweg 1.336 Gt CO2 geproduceerd, 914 Gt daarvan staat op het conto van de 90 carbon majors.

Heede pende zijn bevindingen op in het artikel Tracing anthropogenic carbon dioxide and methane emissions to fossil fuel and cement producers, 1854-2010 dat in november 2013 werd gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Climatic Change.

totale_uitstoot_CO2
Bron: Richard Heede: Tracing anthropogenic carbon dioxide and methane emissions to fossil fuel and cement producers, 1854-2010.
De grafiek laat de historische data zien van alle koolstofdioxide en methaan uitstoot van 1850 tot 2010 (zwarte lijn). Van de uistoot is 63% toe te schrijven aan de 90 grootste cement en fossiele brandstof producenten (rode lijn). De overige 37% representeert een grote hoeveelheid kleinere producenten.

Impasse klimaatdebat
Heede wil met zijn artikel de impasse in het klimaatdebat doorbreken. Opkomende economieën vinden dat de geïndustrialiseerde landen voor het leeuwendeel van de maatregelen om klimaatdoelstellingen te bereiken moeten opdraaien omdat zij historisch het meest geprofiteerd hebben van de verbranding van grondstoffen. Hierbij worden landen beschouwd als brandstofconsumenten en emissieproducenten.

Door CO2 uitstoot niet per land in te delen maar per producent blijkt een deel van de rijkdom die verdiend is aan brandstofverbruik niet alleen in de geïndustrialiseerde landen terecht te zijn gekomen. Als naar de productie van brandstof wordt gekeken, blijken landen die normaal niet op het lijstje ‘hoofdschuldigen’ staan, ook een aandeel in de uitstoot van CO2 en CH4 te hebben. Het betreft landen als China, india, Saoedi Arabië, Zuid-Afrika, Iran, Brazilië en Mexico. Ook landen met een kleine carbon footprint halen dan de lijst: Nigeria, Venezuela, Koeweit, Angola, Maleisië en Libië.

CO2_per_bron
Bron: Richard Heede: Tracing anthropogenic carbon dioxide and methane emissions to fossil fuel and cement producers, 1854-2010, supplementary materials.
Het diagram toont de historische accumulatie CO2 en CH4 uitstoot van de carbon majors ingedeeld naar bron.

Databronnen
In een bijlage bij het wetenschappelijke artikel geeft Heede weer hoe de data tot stand is gekomen. Eerst heeft hij bepaald welke entiteiten tot de grootste CO2 producenten behoorden. Hiervoor hanteerde hij een drempel van 8MtC/y (8 miljoen ton CO2 per jaar). Dit gaf hem het cijfer van 90 bedrijven en naties.

De cijfers over de hoeveelheid geproduceerd gas, olie, kolen en cement haalde hij uit de jaarrapporten en andere officiële documenten die bedrijven verplicht zijn te leveren. Daarnaast gebruikte hij rapporten uitgegeven door nationale wetenschappelijke instituten, internationale agentschappen en andere bronnen.

De hoeveelheid door de mens veroorzaakte CO2 uitstoot sinds 1751 is berekend door het Amerikaanse Oak Ridge National Laboratory Carbon Dioxide Information Analyses Center (CDIAC) en wordt geschat op 1.336 GtCO2. Heede schrijft: “De wereldwijde emissies van 1751 tot 1930 beslaan 10.4% van het totaal 1751-2010. Vanaf de jaren ’30 van de vorige eeuw is de data behoorlijk compleet en het tekort aan data van de periode ervoor representeert slechts een kleine bron van tekortschietende rapportage”.

Bronnen: climateaccountability.org, Richard Heede: Paper. Richard Heede: Supplementary materials.
Beeld: Richard Heede: Supplementary materials.