Gemeenten traag met uitvoeren Energieakkoord

Gemeenten traag met uitvoeren Energieakkoord

De helft van de gemeenten heeft moeite om het Energieakkoord uit te voeren. Ze hebben te weinig financiële en personele middelen. Lokale klimaatdoelen komen hiermee in het gedrang. Zoveel blijkt uit de Gemeentelijke Barometer Fysieke Leefomgeving van Royal HaskoningDHV en de VNG.

De Barometer is een ‘grootschalige peiling naar trends, ontwikkelingen, knelpunten en oplossingsrichtingen binnen de fysieke leefomgeving’ schrijft RoyaHaskoningDHV op haar website. Het onderzoek is dit voorjaar voor de tweede keer uitgevoerd, met als belangrijkste thema ‘Energie en Klimaat’.

Energieke samenleving

De barometer werd gisteren gepresenteerd tijdens het VNG-jaarcongres en het eerste exemplaar werd in ontvangst genomen door Ed Nijpels, voorzitter van de borgingscommissie van het SER-Energieakkoord. “Gemeenten zelf zien de uitvoering van hun taken uit het Energieakkoord nog als een flinke klus. In het akkoord wordt gemeenten gevraagd een actieve rol te nemen bij de vormgeving van de energieke samenleving”. De gemeenten zouden duurzaamheidsinitiatieven als decentrale energieopwekking, energiebesparing in gebouwen en bijvoorbeeld ESCo’s moeten stimuleren. Dat staat althans in het akkoord. Gemeenten zeggen over te weinig middelen te beschikken voor de uitvoering van het Energieakkoord. Als gevolg haakt men aan bij kleinschalige initiatieven vanuit bewoners en is van een integrale aanpak geen sprake.

Verkeerde focus

De versnipperde aandacht voor energie- en klimaatdoelstellingen en kleinschalige projecten kan contraproductief werken. Grote stappen blijven door een gebrek aan focus daardoor uit. René Idema van Royal HaskoningDHV zegt: “Het is geweldig om te zien dat gebiedsgerichte en lokale initiatieven van burgers met gemeenten en bedrijven zoveel inspiratie en energie brengen. Tegelijk is het de vraag of deze kleinschalige initiatieven wel voldoende gewicht in de schaal leggen en of bestuurlijke uitspraken over faciliteren (…) geen eufemisme zijn voor een structureel tekort aan ambitie.”

Nog niet te laat

Het enthousiasme over een paar zonnepanelen op een schooldak en de WKO met warmtepomp in het gemeentehuis leidt af van de concrete handreikingen die het akkoord doet. Bijvoorbeeld het aangescherpte Activiteitenbesluit. Binnen de vastgoedportefeuille van gemeenten zijn veel gebouwen te vinden waar meer dan 50.000 kWh elektriciteit per jaar wordt verbruikt. Volgens de wet behoort de eigenaar maatregelen voor energiebesparing te treffen zodra deze zich binnen vijf jaar terugverdient. Met een besparingspotentieel van ruwweg 30 procent in bestaande gebouwen, kijkt de gemeente de verkeerde kant op. Maar het is nog niet te laat. Begin deze week lieten een tiental gemeenten weten met een gezamenlijk benchmark te gaan werken aan het verduurzamen van eigen vastgoed, zo viel te lezen op Duurzaam Vastgoed. Zo groeit het aantal gemeenten dat in ieder geval werkt aan het in kaart brengen van het vastgoedbezit, o.a. met behulp van de webapplicatie VastgoedMaps.

Kennisachterstand

Energiebeheer in de gebouwde omgeving en het verduurzamen van de energiehuishouding bij renovatie is een nieuw kennisgebied. Bij de operationele organisatie van vastgoedbeheer ontbreekt mogelijk de kennis en het inzicht om tot een praktische aanpak te komen. Daarvoor biedt energievastgoed.nl de cursusreeks Energiebeheer Gebouwen, als praktijkgerichte introductie tot energiemanagement.