Verkoop personenauto’s met energielabel A vertienvoudigd

Verkoop personenauto’s met energielabel A vertienvoudigd

De verkopen van nieuwe personenauto’s met een energielabel A zijn de afgelopen jaren sterk gegroeid. In 2012 had bijna 50% van alle nieuwe auto’s een A-label. In 2013 is dit aandeel gestegen naar 73%. Ter vergelijking, in 2007 was dit slechts 6%. Het marktaandeel van A-labels is daarmee in vijf jaar tijd meer dan vertienvoudigd.

Energielabel_auto's

Het marktaandeel van auto’s met B-label is ook toegenomen tussen 2007 en 2011, maar is sindsdien weer gedaald. Dit komt mede door de snelle groei van het marktaandeel van de A-labels. In 2013 lag het marktaandeel van auto’s met B-label op 17%. Meer dan 90% van de nieuwe auto’s die in 2013 zijn verkocht had dus een A- of B-label en was daarmee relatief zuinig. Het marktaandeel van auto’s met relatief onzuinige labels D tot en met G is tussen 2007 en 2013 juist sterk gedaald: van 41% in 2007 naar 3% in 2013.

Toegenomen verkopen van groene labels mede gevolg van groter aanbod
De sterke groei van de verkopen van nieuwe auto’s met een A- of B-labels is mede het gevolg van het toegenomen aanbod van zuinige auto’s met een groen energielabel. Na de introductie van het energielabel in 2001 was het aanbod van auto’s met een A-label aanvankelijk klein: slechts 1% van de automodellen was voorzien van een A-label. Het aandeel van B-labels varieerde tussen de 5 en 10%. Sinds 2008 is het aanbod van automodellen met een groen label echter snel gegroeid. In 2009 en 2010 had 5% van het aanbod al een A-label en in 2013 was dit zelfs 21%. Het aanbod van B-labels laat een vergelijkbare ontwikkeling zien en groeide naar 17% in 2009 en 2010 en 24% in 2013. Daarmee is het aandeel van A- en B-labels in het autoaanbod in de afgelopen zes jaar meer dan verviervoudigd. In 2013 had 45% van alle auto’s in de showroom een A- of B-label.

Europese normen
De sterke groei van het aanbod van zuinige auto’s met groen energielabel is het gevolg van twee factoren. Ten eerste hebben autofabrikanten de afgelopen jaren steeds meer zuinige auto’s op de markt gebracht onder invloed van Europese normen voor de CO2-uitstoot van nieuwe auto’s. Ten tweede zijn de rekenregels waarmee de energielabels in Nederland worden vastgesteld sinds 2008 versoepeld, waardoor automodellen sneller in aanmerking komen voor een A- of B-label. De sterke groei van het autoaanbod met een groen energielabel heeft geleid tot een evenwichtiger verdeling van de energielabels in het aanbod van nieuwe auto’s, zoals is te zien in de figuur. De autokoper heeft kortom wat te kiezen.

Aanbod_energielabel_autos

Belastingvoordeel
Dat autokopers meer dan gemiddeld kiezen voor de groene energielabels komt mede door de belastingvoordelen die de overheid de afgelopen jaren heeft ingevoerd voor zuinige auto’s met een lage CO2-uitstoot. Zo was vanaf juli 2006 tot eind 2009 een bonus-malusregeling van kracht in de aanschafbelasting voor personenauto’s (de BPM; Belasting van Personenauto’s en Motorrijwielen). Voor auto’s met een groen label A of B gold een korting op de BPM en voor auto’s met een label D tot en met G moest een toeslag worden betaald.

Fiscale vergroeningsmaatregelen
Het effect van deze bonus-malusregeling was aanvankelijk gering omdat het aanbod van auto’s met een A-of B-label klein was en de toeslagen voor onzuinige auto’s laag waren in verhouding tot de prijzen van de auto’s. In 2008 zijn de bonus- en malusbedragen echter verhoogd en door de versoepeling van de rekenregels voor het vaststellen van de labels is het aanbod van groene labels ook snel gegroeid. Ook zijn in 2008 een aantal andere fiscale vergroeningsmaatergelen ingevoerd die de verkopen van zuinige auto’s hebben gestimuleerd. Door de combinatie van het toegenomen aanbod en de sterke fiscale stimulering zijn de verkopen van A- en B-labels flink gegroeid: in 2009 had maar liefst 65% van alle nieuwverkopen een A- of B-label.

fiscaal_voordeel_energielabels_autos

Bron: Persbericht Compendium voor de Leefomgeving
Beeld: