Rapport: De gevolgen van een Russisch gasembargo

Rapport: De gevolgen van een Russisch gasembargo

Als Rusland de gaskraan zes maanden dichtdraait zullen veel Europese landen daar de gevolgen van voelen. Dat staat in een rapport van de Universiteit van Keulen.

In het rapport An Embargo of Russian Gas and Security of Supply in Europe wordt geanalyseerd wat de effecten zijn van een eventueel Russisch gasembargo op de verschillende Europese landen. Door middel van computersimulaties werd het effect van een embargo variërend in duur van één tot negen maanden berekend, waarbij werd gekeken naar het gebruik van de Europese gaspijpen, opslagcapaciteit en de LNG infrastructuur. Het rapport is opgesteld door Het Instituut van Energie Economie van de Universiteit van Keulen.

30% gasbehoefte
In 2013 exporteerde Rusland meer dan 160 bcm aardgas naar Europa, daarmee voorzag het in 30% van de totale gasbehoefte. De spanningen in de Oekraïne zouden kunnen leiden tot een export embargo van Rusland of een import embargo van de EU.

Embargo scenario’s
De meeste Europese landen zullen bij een embargo van drie maanden geen kritieke gastekorten ervaren. Alleen Polen, Turkije en Finland zullen met schaarste te maken krijgen. Wanneer de gaskraan zes maanden dichtgaat zullen er in Duitsland en veel Oost-Europese landen tekorten ontstaan. Bij negen maanden komt een groot deel van de Europese landen in de problemen, in totaal zal er een tekort zijn van 46 bcm. Finland is het enige land dat al direct bij een embargo van één maand met gastekort te kampen krijgt.

gasembargo_6maanden
Klik om te vergroten.
Gasembargo van zes maanden. Bron: An Embargo of Russian Gas and Security of Supply in Europe

Gasproducerende landen
Landen die zelfs bij een embargo van negen maanden geen probleem zouden hebben omdat zij zelf gas produceren zijn Nederland, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk. België kan ook in de gasbehoefte voorzien vanwege de verregaande integratie met het Nederlandse gasnet en toegang tot LNG terminals, Ierland is verzekerd van gas door integratie met het VK. Portugal en Spanje betrekken hun gas voornamelijk uit Algerije en LNG toevoer.

gasembargo_9maanden
Klik om te vergroten.
Gasembargo van negen maanden. Bron: An Embargo of Russian Gas and Security of Supply in Europe

Gronings gas als substituut
De Groningse aardgasbel is het grootste productieveld van Europa. Toch zal Nederland niet veel kunnen bijdragen aan het verlichten van gastekorten in andere EU-landen. In de eerste plaats heeft de overheid recent de maximale productie beperkt tot 42,5 bcm maar zelfs als Nederland meer gaat produceren dan kan het in veel gevallen het Russische gas niet vervangen. Gronings gas is laagcalorisch gas terwijl het gas uit Rusland hoogcalorisch is. Veel apparaten die gebouwd zijn voor het een kunnen om technische redenen niet functioneren op het ander.