GroenLinks zet met Tegenbegroting vol in op duurzame energie

GroenLinks zet met Tegenbegroting vol in op duurzame energie

Een dag na de presentatie van de miljoenennota komt GroenLinks met een Tegenbegroting. Hierin heeft duurzame energie een prominente rol.

Onder de titel Keuzes voor een eerlijke toekomst biedt GroenLinks een alternatieve begroting waarin het heel andere keuzes maakt dan het kabinet Rutte. Op Prinsjesdag viel op dat de energietransitie nauwelijks wordt genoemd in de kabinetsplannen voor 2015.

Energiebelasting
Bij GroenLinks staat de transitie just centraal. Een van de grootste hervormingen in de alternatieve begroting is de verschuiving van belasting op werk naar energieverbruik. Zou GroenLinks aan het roer staan dan zou de energiebelasting worden omgebogen naar een belasting op fossiele brandstoffen. Dat wil zeggen dat de energie-intensieve industrie evenveel energiebelasting gaat betalen als de gewone burger. Op dit moment betalen consumenten 200 keer zoveel energiebelasting als energie-intensieve bedrijven. De belasting op groene stroom wordt juist opgeheven.

Ook wil GroenLinks bedrijven laten betalen voor CO2-uitstoot en een vliegtax heffen. Er wordt 100 miljoen gereserveerd voor een groen Innovatiefonds.

Energieverbruik vergroenen
De belasting op werk wordt in de begroting verlaagd. Zowel werknemers als werkgevers krijgen een lastenverlichting van respectievelijk €1 miljard en €1.9 miljard euro. Door belasting te verleggen van werk naar energie denkt de partij werkgelegenheid te stimuleren terwijl tegelijkertijd zowel bedriiven als burgers worden aangespoord hun energieverbruik te vergroenen.

Partijleider Bram van Ojik: “De echte oorzaak van de hoge werkloosheid is niet dat mensen zich niet aanbieden op de arbeidsmarkt, maar dat er te weinig vraag is naar personeel. Daarom maakt GroenLinks het goedkoper voor bedrijven om mensen in dienst te nemen. Daar staat tegenover dat het duurder wordt om het milieu te vervuilen. Twee vliegen in één klap.”