Discussie wind op zee laait op door kosten-batenanalyse

Discussie wind op zee laait op door kosten-batenanalyse

De kosten-batenanalyse van het realiseren van offshore windparken, doet de discussie tussen voor- en tegenstanders van windenergie oplaaien.

“5 miljard schade door windmolens”, met die provocerende kop besteedde het NOS-journaal gisteren aandacht aan de op 26 september gepubliceerde maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA) Windenergie binnen de 12-mijlszone.

Maatschappelijke kosten-batenanalyse
De MKBA is uitgevoerd op verzoek van het ministerie van Economische Zaken, en moet antwoord geven op de vraag wat het verschil in kosten en baten is tussen het bouwen van windmolens binnen en buiten de 12-mijlszone. De analyse is opgesteld door onderzoeksbureau Decisio en consultancy bureau Witteveen+Bos.

Hoewel de analyse primair gaat op de voor- en nadelen van de bouw van windmolenparken dichterbij de kust, presenteert de NOS het als een maatschappelijke kosten-batenanalyse van offshore wind in zijn algemeenheid. Volgens de NOS blijkt uit de analyse dat: “wind op zee de maatschappij de komende tientallen jaren niets oplevert maar geld kost.” Niet alleen zouden de molens 5 miljard “schade” berokkenen, ook zouden ze geen milieuwinst bewerkstelligen.

Centraal Planbureau
Voor het NOS item wordt Annemiek Verrips, wetenschappelijk medewerker van het Centraal Planbureau (CPB) ruimschoots aan het woord gelaten. Dit ondanks dat het CPB niet meeschreef aan het rapport. De NOS verklaart de keuze voor de geïnterviewde met de opmerking dat “het CPB de uitkomsten van de kosen-batenanalyse onderschrijft”.

Emisiehandel
In het item zegt Verrips dat “de milieubaten heel beperkt zijn”. De reden die zij aandraagt is Europese emissiehandelssysteem (ETS). Met dit systeem wordt een maximaal quotum voor CO2-uitstoot in Euopa vastgesteld. Volgens de NOS en Verrips zal het CO2-plafond altijd maximaal benut worden en dat betekent dat als Nederland zijn emissies reduceert door de realisering van windmolens, die CO2 elders in Europa zal worden uitgestoten.

Discussie
Het item deed de discussie over wind op zee weer oplaaien:

In een reactie zegt minister Kamp van Economische Zaken de positie van het CPB te betreuren. Hij benadrukt belang van de energietransitie om de klimaatverandering tegen te gaan en de energieafhankelijkheid te reduceren.

Correctie: Eerder stond in dit artikel Centraal Bureau voor de Statistiek waar Centraal Planbureau moet staan.

Beeld: wikipedia.org