EU-rapport: Duurzame elektriciteit goedkoper dan fossiel als klimaatverandering wordt meegerekend

EU-rapport: Duurzame elektriciteit goedkoper dan fossiel als klimaatverandering wordt meegerekend

Een rapport van de Europese Commissie toont aan dat duurzame elektriciteit goedkoper is dan fossiel gestookte centrales als externe kosten als klimaatverandering worden meegerekend.

Het rapport Subsidies en kosten van EU energie werd uitgevoerd door het energie consultancy bureau Ecofys in opdracht van de Europese Commissie (EC). De studie bevat een buitengewoon rijk overzicht van datasets die betrekking hebben op de energiehuishouding van de Europese Unie. Het is de eerste van zijn soort, tot op heden was er geen overzicht van overheidssubsidies per lidstaat aan het energiesysteem en de kosten per energie eenheid voor de verschillende energietechnologieën.

Prijsvergelijking per energietechnologie
Om de elektriciteitsprijs per energietechnologie te vergelijken wordt in het rapport Levelised Costs of Energy (LCOE) gehanteerd, dat is de prijs voor de productie per eenheid energie (in dit geval MWh) als er niet geïntervenieerd zou worden. Omdat LCOE moeilijk te bepalen zijn, is voor elke technologie een prijsbandbreedte aangegeven. Waterkracht en aardwarmte zijn veruit de goedkoopste energiebronnen, gevolgd door kolengestookte centrales. Opvallend is dat wind op land naar de prijs van kolen toe kruipt en al goedkoper is dan gasgestookte centrales en kernenergie.

levelised_cost_electricity
Klik om te vergroten
Bron: Subsidies en kosten van EU energie

Externe kosten maken duurzame elektriciteit veruit het goedkoopst
In het rapport worden ook de externe kosten per energiebron berekend. Die worden in het rapport als volgt gedefinieerd: “Economische externaliteiten vertegenwoordigen de impact van productie en consumptie op entiteiten anders dan diegene die produceren en consumeren, die niet in de prijs worden opgenomen.” Een voorbeeld is luchtvervuiling die een kolencentrale produceert. Factoren die in het berekenen van de externe kosten zijn meegenomen zijn: klimaatverandering, het opraken van energiebronnen en het verlies van landbouwgrond. In het totaal waren voor de EU de externe kosten voor de energievoorziening 199 miljard euro in 2012.

Als de externe kosten bij de LCOE worden opgeteld, blijkt dat duurzame bronnen de goedkoopst beschikbare elektriciteitstechnologieën in de EU zijn.

Externe_kosten_energietechnologieen
Klik om te vergroten
Bron: Subsidies en kosten van EU energie

Subsidies per energietechnologie
Voor wat betreft de subsidies per energietechnologie toont het rapport dat hernieuwbare bronnen de meeste subsidie ontvingen in 2012. Echter, dit cijfer geeft slechts inzicht in een deel van de realiteit. Zoals de EC zelf al aangeeft in het bijgaand persbericht is “noch het toewijzen van gratis emissiecertificaten noch belastingvoordeel voor energieverbruik” in het cijfer meegenomen. “Als deze factoren zouden worden meegenomen dan zou het gat tussen steun voor hernieuwbare bronnen en andere energie genererende technologieën kleiner worden.” Ook laat Ecofys verderop in het rapport zien dat als een langere periode dan een jaar in acht wordt genomen, de vergelijking heel anders uitpakt.

Subsidies_energietechnologieen_2012
Klik om te vergroten
Bron: Subsidies en kosten van EU energie

Historisch veruit meeste subsidies naar kolen en kernenergie
Voor de volledigheid heeft Ecofys ook een cumulatief historisch overzicht gegeven van energiesubsidies. Daaruit blijkt dat kernenergie en kolen over het geheel genomen veruit de meeste subsidie hebben ontvangen. Dat is begrijpelijk aangezien hernieuwbare energietechnologie een new kid on the block is. Echter, ondanks een significant lagere overheidsinvestering in hernieuwbare bronnen, is deze vorm van energieopwekking hard op weg om op de markt te kunnen concurreren.

Frauke Thies, Policy Director van het European Photovoltaic Industry Association (EPIA) zei daarover: “Ondanks decennia van zware subsidies, steunen volwassen kolen- en kernenergietechnologieën nog steeds bijna net zoveel op overheidssubsidies als innovatieve zonne-energie. Maar ondersteuning aan zonne-elektriciteit wordt al minder wat overeenkomt met de snelle kostenvermindering van de technologie, dit in tegenstelling tot kolen en kernenergie die nog net zo zeer vastzitten aan subsidies als de afgelopen 40 jaar.” Uit de prijsvergelijking voor elektriciteit per eenheid (zie boven) blijkt dat prijs voor energie gegenereerd in zonneparken al bijna gelijk is aan die voor kernenergie. In 2008 was zonne-energie nog bijna 2.5 keer zo duur.

Cumulatief_historisch_energiesubsidies
Klik om te vergroten
Verklaring termen: direct historic support: de uitrol van infrastructuur; indirect historic support: research and develepment; other historic support; productieondersteuning.
Bron: Subsidies en kosten van EU energie

Beeld: atom-ecology.russgeorge.net