3332 gezinnen plaatsen PV-installatie na informatiecampagne provincie

3332 gezinnen plaatsen PV-installatie na informatiecampagne provincie

Met een groepsaankoop zonnepanelen is de provincie Antwerpen er in korte tijd in geslaagd om een negatief marktsentiment om te buigen en om duizenden Antwerpse gezinnen te enthousiasmeren voor zonnepanelen.

Collectieve investering
Tijdens een vrijblijvende inschrijvingsperiode van een maand schreven 10.000 gezinnen zich in. Meer dan 3300 hiervan kiezen er nu voor om tussen nu en de zes maanden zonnepanelen te installeren, een collectieve investering van 18,5 miljoen euro in duurzame energieproductie. In een klap overtreft een groepsaankoop in één provincie daarmee de 2700 installaties die in 2014 in heel Vlaanderen geplaatst zijn.

Informatie campagne
Met een positieve informatiecampagne met onder andere een dertigtal infosessies gekoppeld aan een groepsaankoop zonnepanelen is de provincie Antwerpen er op korte termijn in geslaagd om de PV markt in de provincie aan te zwengelen. Met scherpe prijzen en korte terugverdientijden werd duidelijk gemaakt dat een investering in zonnepanelen erg interessant blijft.

Einde van subsidies
Gedeputeerde voor energie Inga Verhaert: ‘subsidies zijn enkel afgeschaft omdat ze niet meer nodig waren. De prijzen van zonnepanelen waren de laatste jaren zodanig gedaald dat subsidiering niet meer nodig was om de investering rendabel te houden. Toch hebben heel wat mensen nog een totaal verkeerd beeld van wat zo’n installatie nu eigenlijk kost. Dat merkten we duidelijk op de informatieavonden die we gaven: mensen waren onder de indruk van de scherpe prijs die we dankzij de groepsaankoop konden aanbieden.’

Terugverdientijd
Ook zonder groenestroomcertificaten blijft investeren in een PV-installatie interessant. De gemiddelde grootte van een PV-installatie bij de groepsaankoop is 15,6 panelen. De prijs voor die gemiddelde installatie is zo’n 5500 euro (inclusief BTW). Zo’n installatie zorgt meteen voor een vermindering van de elektriciteitsfactuur met 560 euro in het eerste jaar en heeft een gemiddelde terugverdientijd van 8,4 jaar. Voor 90% van de gezinnen die deelnamen aan de groepsaankoop ligt de terugverdientijd van de PV-installatie lager dan 10 jaar.

Goed voorbeeld…
Gedeputeerde Inga Verhaert: ‘als de nieuwe Vlaamse minister van energie zich afvraagt hoe ze de Vlaamse gezinnen kan overtuigen om te investeren in zonnepanelen nu er geen subsidies en certificaten zijn, heeft ze aan de provincie Antwerpen in ieder geval een constructieve partner. Via een succesvolle groepsaankoop zijn we er in geslaagd om de PV markt terug aan te zwengelen. In onze provincie staan er over zes maanden alvast 13 voetbalvelden met 52.000 zonnepanelen bij.’

Realisering van start
Intussen zijn de drie leveranciers die de installaties plaatsen druk in de weer om de meer dan 3300 werfbezoeken af te leggen. Er zijn momenteel al meer dan 30 installaties geplaatst bij mensen die vroeg in het proces hun voorstel accepteerden.

Alle 3332 installaties moeten geplaatst zijn voor eind mei 2015.

Bron: Persbericht Provincie Antwerpen.
Beeld: Gedeputeerde Inga Verhaert. Bron: Provincie Antwerpen.