Postcoderoosregeling opnieuw onder vuur, ditmaal door BTW heffing

Postcoderoosregeling opnieuw onder vuur, ditmaal door BTW heffing

Duurzame energiecoöperaties moeten BTW betalen over de stroom die ze leveren aan participanten. Daardoor komt de rendabiliteit van deze projecten in gevaar, dat blijkt uit een item Een Vandaag afgelopen zaterdag. In een reactie liet minister Kamp weten dat er opnieuw naar de BTW-regels gekeken zal worden.

De coöperatie Morgen Groene Energie (MGE) heeft van de Belastingdienst te horen gekregen dat er 21% BTW betaald moet worden over geleverde stroom aan derden. Ernst van der Leij, initiatiefnemer van MGE verklaarde tegenover Een Vandaag dat daardoor de kosten voor deelnemers hoger uitvallen dan de baten: “Het was geen vetpot maar goed genoeg voor mensen om mee te gaan doen. Maar helaas hebben we inmiddels bericht van de belastingdienst gekregen dat we eigenlijk twee keer BTW moeten gaan betalen en daarmee is heel de business case om zeep geholpen.”

Dubbele BTW
Dat er twee maal BTW wordt geheven, blijkt uit een brief van het ministerie van Economische Zaken (EZ) aan de Tweede Kamer van mei 2014 [PDF]. In de eerste plaats moet er BTW betaald worden over de ledenbijdrage aan de coöperatie, dus ook over het kapitaal dat door leden wordt ingelegd om de zonnepanelen aan te schaffen. MGE heeft zich er bij de Belastingdienst voor hard gemaakt om de investering van deelnemers aan te merken als kapitaalstorting zodat er geen BTW over hoeft te worden betaald.

De tweede BTW heffing gaat over de vergoeding voor geleverde stroom. De coöperatie levert stroom aan een energieleverancier en ontvangt daarvoor een vergoeding. Die laatste zorgt dat de stroom bij deelnemers terecht komt. Over de vergoeding moet BTW worden betaald. Maar ook na de brief van EZ bleef er onduidelijkheid bestaan omdat niet duidelijk is over welk deel van de energieopwek BTW moet worden betaald. MGE wil dat van het aantal opgewekte kWh eerst de door deelnemers verbruikte stroom wordt afgetrokken en dat over de resterende kWh BTW moet worden betaald. Dat verzoek is door de Belastingdienst nu afgewezen, de coöperatie is dus over het geheel aan opgewekte stroom BTW verschuldigd.

Postcoderoosregeling
De postcoderoosregeling die het fiscaal voordeel voor lokale opwekking door coöperaties regelt, komt daarmee opnieuw onder vuur. De regeling die begin dit jaar van start ging, krijgt de kritiek dat het door zijn complexiteit een te zware administratieve belasting op de coöperaties legt en het zou moeilijk zijn een levensvatbare business case te ontwikkelen. Met dit meest recente oordeel van de Belastingdienst over de BTW wordt het rendabel maken van projecten alleen maar moeilijker.

Rem op duurzame energieprojecten
De onduidelijkheid over belastingverplichting zet een enorme rem op het opzetten van duurzame energieprojecten. MGE realiseerde een coöperatief zonnepark Blixembosch in Eindhoven en ontving daarvoor op 26 juni een aanwijzing van de Belastingdienst voor een verlaagd energiebelastingtarief. Dat betekent dat deelnemers een korting op de energiebelasting krijgen van 7,5 cent. MGE was de eerste coöperatie die de officiële aanwijzing ontving. Toen al gaf Van der Leij aan dat ondanks het succes, MGE terughoudend was om een nieuw project te starten omdat er nog steeds geen duidelijkheid was over de BTW constructie. Nu deze negatief uitpakt is de vraag wat er van de plannen van MGE en andere coöperaties terecht zal komen.

Ook bijvoorbeeld oprichter Harm Reitsma van De Windcentrale, een coöperatie voor windenergie, heeft twee jaar lang gesprekken moeten voeren met de Belastingdienst en andere overheidsinstanties voor hij duidelijkheid kreeg over de juridische en fiscale status van het bedrijf. Al die tijd kon hij niet met zijn bedrijf van start. De afspraak die uiteindelijk met de Belastingdienst gemaakt is, geldt alleen voor de Windcentrale, een volgende ondernemer zal dus opnieuw het gesprek met de dienst moeten aangaan.

Hoog risico
In het Een Vandaag item werd Jan Rotmans, specialist in duurzaamheid en transities, om een reactie gevraagd. Hij vindt het “schandalig” dat mensen eerst een coöperatie moeten oprichten en pas achteraf horen of ze BTW moeten betalen: “Dan leg je al het risico bij die goedwillende burgers en de overheid neemt geen enkel risico. Maximaal risico bij de burgers, minimaal risico bij de overheid. En dat is eigenlijk schandalig. Zo stimuleer je geen duurzame lokale energie maar ontmoedig je het eigenlijk.”

Kamp overweegt herziening postcoderoosregeling
In reactie op het Een Vandaag item heeft minister Kamp laten weten dat hij opnieuw naar de postcoderoosregeling zal kijken: “Ik ben al langere tijd in overleg met initiatiefnemers over de uitvoering van de nieuwe regeling voor lokale energieopwekking. Samen met hen bekijk ik welke belemmeringen weggenomen zouden moeten worden en welke knelpunten opgelost. Daarbij zijn ook de BTW-regels in beeld.”

sitestat
Bron: Een Vandaag
Beeld: Coöperatief Zonnepark Blixembosch, bron: dichtbij.nl