Lichte stijging CO2 uitstoot door groei productie

Lichte stijging CO2 uitstoot door groei productie

In het derde kwartaal van 2014 heeft de Nederlandse economie 0,4 procent meer CO2 uitgestoten dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder, aldus het CBS. Gecorrigeerd voor het verschil in weer steeg de CO2-uitstoot met 1,0 procent. De economie groeide met 1,1 procent op jaarbasis in het derde kwartaal van 2014. De CO2-uitstoot is berekend volgens de definities van de Milieurekeningen. Energiebedrijven en de transportsector stoten meer CO2 uit en huishoudens en dienstverlening minder.

Energiebedrijven

Het CBS geeft aan dat de CO2-uitstoot door ‘energiebedrijven, waterbedrijven en afvalbeheer’ hoger was dan een jaar eerder. “Elektriciteitsproducenten wekten namelijk meer elektriciteit op, omdat de vraag naar elektriciteit toenam en er minder elektriciteit werd geïmporteerd. De elektriciteitsproducenten zetten bij de productie relatief meer aardgas in plaats van steenkool in, aangezien aardgas flink goedkoper werd in het derde kwartaal.”

Industrie en transportsector

Ook in de ‘landbouw, delfstoffenwinning, industrie en bouwnijverheid’ stegen de emissies volgens het CBS. “Dit komt vooral door de industrie, met name van de aardolie-industrie en de chemische basisproductenindustrie. De industrie produceerde meer en heeft daardoor meer CO2 uitgestoten. Ook steeg de toegevoegde waarde van de ‘landbouw, delfstoffenwinning, industrie en bouwnijverheid’. Zo heeft de landbouwsector ook meer geproduceerd, maar stootte door het warme weer minder CO2 uit.”

Daarnaast stegen de CO2-emissies van de transportsector dit kwartaal. De toegevoegde waarde van de transportsector steeg ook, maar minder hard dan de emissies. De emissies namen het meest toe bij het goederenvervoer over de weg en de zeevaart, wat vooral kwam doordat de productie steeg.

Huishoudens en dienstverlening

“De CO2-uitstoot van huishoudens en de dienstverleningssector is gedaald. Door relatief hogere temperaturen ten opzichte van het voorgaande jaar, vooral in de maand september, is minder aardgas verbruikt voor ruimteverwarming.”

Bron: CBS