De Duitse energiewende is lekker op weg

De Duitse energiewende is lekker op weg

Dalende elektriciteitsprijzen, 27% elektriciteit uit duurzame bronnen en een daling van de CO2-uitstoot. Een aantal wapenfeiten van de energiewende in cijfers uitgedrukt.

In de elektriciteitssector worden significante stappen gezet om de energievoorziening van Duitsland te verduurzamen. Agora Energiewende, een Duitse energietransitie denktank, bracht de ontwikkelingen van 2014 in beeld.

Duurzame bronnen produceren in 2014 voor het eerst het grootste deel van de elektriciteit. Wind, zon, waterkracht en biomassa samen stoten bruinkool van de troon.
renewables01
Klik om te vergroten.

Een overzicht van energiebronnen voor de opwekking van elektriciteit sinds 1990 laat zien dat hernieuwbare bronnen ruimschoots compenseren voor de afname van kernenergie. Kolen blijven een grote rol spelen.
bronnen_elektriciteit
Klik om te vergroten.

Duitsland produceert meer elektriciteit dan het verbruikt. Het verschil tussen elektriciteitsopwekking en binnenlandse vraag wordt steeds groter. In 2014 produceerde het een overschot van 34,1 TWh dat naar het buitenland werd geëxporteerd, een nieuw record. Vooral Nederland, Oostenrijk en Frankrijk importeerde de elektriciteit en profiteerden daarmee van de lage wholesale prijzen.
03_elektriciteitsoverschot
Klik om te vergroten.

Sinds enkele jaren zijn economische groei en elektriciteitsverbruik van elkaar losgekoppeld. Hoewel het Bruto Nationaal Product groeide, daalde de vraag naar elektriciteit.
04_loskoppeling_BNP_elektriciteit
Klik om te vergroten.

De groei van hernieuwbare bronnen ligt precies op schema met het doel dat Duitsland zich gesteld heeft voor 2025: een aandeel van 40-45% duurzame elektriciteit.
05_aandeel_duurzame_elektriciteit
Klik om te vergroten.

De lage elektriciteitsprijzen worden doorberekend aan de consument, ook de eco-toeslag (EEG: Erneuerbare-Energien-Gesetz) neemt iets af.
06_elektriciteitsprijzen
Klik om te vergroten.

Dit leidt na jarenlange stijging voor het eerst tot een lichte daling van de elektriciteitsprijs voor consumenten.
07_opbouw_elektriciteitsprijzen
Klik om te vergroten.

De CO2-uitstoot als gevolg van de elektriciteitsopwekking is op het een-na-laagste punt sinds 1990. Dit komt doordat er minder kolen worden verbrand voor elektriciteitsproductie.
08_CO2_uitstoot

Ook de uitstoot van broeikasgassen daalt. Echter, er moet nog flink wat gebeuren om de 2020 en 2030 doelstellingen te halen.
09_broeikasgassen
Klik om te vergroten.

Alle figuren komen uit The Energiewende in the Power Sector: State of Affairs in 2014. Door Agora Energiewende. Via: Reneweconomy.com.au.