Westpoort Warmte investeert 35 miljoen euro in ‘Noorderwarmte’

Westpoort Warmte investeert 35 miljoen euro in ‘Noorderwarmte’

Westpoort Warmte (WPW) gaat flink investeren in de warmtevoorziening voor Amsterdam Noord. Er wordt 35 miljoen euro geïnvesteerd in het realiseren van een warmtetransportleiding ‘Noorderwarmte’ om het gebied van schone warmte te voorzien. Dit meldt Nuon in een persbericht.

De nieuwe leiding is nodig om de bestaande en toekomstige woningen in Amsterdam Noord te voorzien van restwarmte vanuit AEB Amsterdam (AEB). De verwachting is dat in 2030 in Amsterdam Noord 20.000 huishoudens aangesloten zijn op het stadswarmte netwerk. WPW heeft op dit moment al 2.400 klanten op stadswarmte in Amsterdam Noord aangesloten.

Agenda duurzaamheid

De uitbreiding van het warmtenetwerk in Amsterdam is een van de pijlers van de ‘Agenda Duurzaamheid’, die recent door de gemeenteraad is aangenomen. De ambitie is dat in 2040 230.000 woningen op warmte zullen zijn aangesloten. Dit is ongeveer 40 procent van de bebouwing van de stad. Het gaat hierbij om nieuwe en bestaande woningen en gebouwen.

Restwarmte

Het afval dat de Amsterdammers met elkaar produceren wordt opgehaald en daarna verwerkt bij de AEB. Daarbij komt warmte vrij die als stadswarmte via een ondergronds leidingsysteem terug naar de huizen gaat. Daarnaast zijn er nog kleinere bronnen op het systeem aangesloten en komen er in de toekomst nieuwe, duurzame bronnen bij.

Start werkzaamheden

WPW is een samenwerking tussen Nuon en AEB Amsterdam.  Dit voorjaar start Nuon met de aanleg van de warmtetransportleiding voor WPW. Naar verwachting  is de leiding in het najaar van 2016 gereed.

De huizen worden nu nog verwarmd via zes tijdelijke warmte centrales die in diverse wijken in Amsterdam Noord staan. Op het moment dat de leiding verbonden is met AEB zullen deze warmtecentrales worden weggehaald. De werkzaamheden bestaan uit de aanleg van twee ondergrondse warmteleidingen (aanvoer en retour) door de stadsdelen Westpoort en Amsterdam Noord.

Bron en beeld: Nuon.com