Grote verschillen belasting op energieverbruik

Grote verschillen belasting op energieverbruik

De website Compendium voor de Leefomgeving meldt dat er in 2013 grote verschillen waarin in de betaalde belastingen per gigajoule energieverbruik. Huishoudens betaalden gemiddeld 9,90 euro en bedrijven 1,9 euro belasting per gigajoule.

‘Huishoudens betalen dus veel meer belasting per eenheid energie dan het bedrijfsleven. In 2010 betaalden huishoudens 8,3 euro per GJ, terwijl het bedrijfsleven 1,7 euro per gigajoule (GJ) betaalde’.Centraal Bureau voor de Statistiek heeft de belastingen op energie tussen 2001 en 2013 gemeten en kwam met deze cijfers.

Redenen

Een van de redenen dat deze lasten zo uiteenlopen, is volgens Compendium voor de Leefomgeving dat de belastingtarieven voor grootgebruikers, in de praktijk zijn dit bedrijven, over het algemeen veel lager zijn dan die van kleingebruikers, zoals de huishoudens. De belastingtarieven voor het bedrijfsleven worden relatief laag gehouden om de concurrentiepositie ten opzichte van het buitenland niet te verslechteren. Als kleinverbruikers kunnen de huishoudens niet profiteren van de gunstige belastingtarieven die gelden voor grootverbruikers.

Energieverbruik

Bron & beeld: Compendium voor de Leefomgeving.