Aandeel wind groter dan kernenergie in opkomende economieën

Aandeel wind groter dan kernenergie in opkomende economieën

In landen als China en India die hongerig op zoek zijn naar nieuwe energiebronnen neemt het aandeel van wind veel sneller toe dan nucleair.

Een vergelijking tussen de groei van kernenergie en windenergie in de snelgroeiende economieën van Zuid-Afrika, Brazilië, China en India toont aan dat windenergie een veel stijlere groeicurve doormaakt dan kernenergie. Die conclusie trekt Bernard Chabot, een Franse duurzame energie consulent die regelmatig datarijke rapporten doorspit en daaruit zijn eigen vergelijkingen samenstelt. In zijn paper zijn de grafieken van onderstaande cijfers te zien.

China heeft meer windenergie

In groeireus China wordt meer elektriciteit uit wind opgewekt. In 2014 leverde wind 153,4 TWh/per jaar op terwijl kernenergie goed was voor 130,5 Twh/pj. In 2012 streefde wind voor het eerst kernenergie voorbij en sindsdien is het groeipercentage groter gebleven. Helaas leveren beide CO2-arme opwek methodes maar een klein aandeel van de totale stroomproductie, 2.78% en 2.36% voor respectievelijk wind en nucleair.

India toont snelle groei wind

In India produceerde windturbines halverwege 2012 voor het eerst meer stroom dan kerncentrales. In 2013 leverde windenergie in totaal 35 TWh/pj en kerncentrales 33,2 TWh/pj. Opvallend is dat in het land al sinds de jaren zestig van de vorige eeuw met kernenergie wordt gewerkt maar pas in de jaren negentig met wind werd begonnen. Het groeipercentage van wind ligt dus beduidend hoger.

Brazilië en Zuid-Afrika hebben klein aandeel windenergie

In Brazilië werd pas in de jaren nul met windenergie gestart maar sinds 2010 laat het een sterke groei zien. Wind loopt wel ver achter op kernenergie, in 2014 werd 15,4 TWh/pj door kerncentrales opgewekt tegenover 10 TWh/pj (schatting) uit wind. In Zuid-Afrika moet wind nog voet aan de grond krijgen, pas in 2013 werd de technologie voor het eerst toegepast en de bijdrage is bijna verwaarloosbaar, kernenergie droeg 14,7 TWh/pj bij.

Centraal versus decentraal

Als het aandeel kernenergie en windenergie in de vier groeimarkten bij elkaar wordt opgeteld, blijkt dat wind in 2013 kernenergie voorbijstreefde met 176 TWh/pj tegenover 173 TWh/pj kernenergie. Chabot voorspelt dat windenergie een hoger groeipercentage zal blijven behouden omdat het veel makkelijker is om windmolens te plaatsen dan kerncentrales te bouwen. Onder meer omdat die laatste hoge financiering vooraf vereisen en grote spelers deel moeten nemen. Windturbines daarentegen kunnen op lokaal initiatief makkelijk en goedkoop gerealiseerd worden.

Ook denkt Chabot dat de prijs per kWh voor wind verder zal blijven dalen. Kernenergie biedt dat vooruitzicht niet. De technologie is al veel ouder waardoor het minder waarschijnlijk is dat er nog prijs verlagende innovaties beschikbaar komen.

Bron: schluetersche.de. Via: renewablesinternational.net.
Beeld: wikipedia.org