11% minder gasverbruik in EU

11% minder gasverbruik in EU

Een sterke daling in gasverbruik in het jaar 2014 toont aan dat de gassector goed om kan gaan met fluctuerende vraag, schrijft Eurogas, de brancheorganisatie voor de Europese gassector.

In 2014 was de vraag naar gas EU-breed 11,2% minder dan het jaar daarvoor, schat Eurogas. Voorlopige cijfers wijzen uit dat er in totaal werd 409 miljard m3 gas werd verbruikt. De voornaamste reden is dat 2014 een buitengewoon warm jaar was. Nederland en Duitsland ervoeren het warmste jaar ooit sinds de metingen worden bijgehouden. De daling is extra groot doordat 2013 een relatief koud jaar was.

Flexibele energiebron

De gassector was prima in staat de grote schommelingen in vraag te ondervangen doordat de gas infrastructuur hier goed op berekend is. Dat toont aan dat gas een geschikte energiebron is om de onvoorspelbaarheid van het weer te compenseren, aldus Eurogas.

Concurrentie van kolen en duurzaam

Met name op het gebied van elektriciteitsproductie ondervond gas concurrentie van kolen. De lage prijs van deze energiedrager in combinatie met de lage prijs voor CO2 emissierechten maken kolen economisch aantrekkelijk. Ook de toename van hernieuwbare bronnen drukt het verbruik van gas.

De rol van gas in de energietransitie

Producenten van gas positioneren de energiedrager graag als complementair aan de transitie naar een duurzame economie, zo ook Eurogas. De brancheorganisatie stelt dat gas onvoldoende benut wordt ondanks de sterke punten ten opzichte van kolen. Gas produceert minder CO2 dan kolen en past dus beter in een koolstofarm energiesysteem. Ook kunnen moderne gasgestookte elektriciteitscentrales sneller aan en uit worden gezet waardoor ze als flexibele backup kunnen worden ingezet voor de wisselvallige stroomproductie uit zon en wind.

Bron: Persbericht Eurogas. Via: @Vision23
Beeld: geograph.org.uk