Raad van State legt gaswinning niet stil

Raad van State legt gaswinning niet stil

De Raad van Staten liet zich kritisch uit over het gaswinningsbesluit tijdens een spoedzitting gisteren maar besloot niet tot het tijdelijk stilleggen van de winning van gas.

De spoedzitting was aangevraagd door Groningen Centraal! en de Statenfracties van de SP, CDA en GroenLinks met als eis dat de gaswinning voorlopig wordt stilgelegd.

Bezwaar tegen gaswinningsbesluit

Een groot aantal partijen waaronder Groningse gemeenten, milieuorganisaties en de provincie Groningen hebben bezwaar aangetekend bij de Raad van Staten (RvS) tegen het gaswinningsbesluit dat minister Kamp eerder dit jaar nam. Hierin staat dat de winning zal worden teruggebracht van 42,5 miljard kubieke meter naar maximaal 39,4 miljard. Volgens de partijen gaat dit niet ver genoeg om de veiligheid van Groningers te garanderen en zij zijn tegen het besluit in beroep gegaan.

Raad van State is kritisch

In de spoedzitting werd verzocht om de gaswinning voorlopig stil te leggen tot de RvS een definitief besluit heeft genomen in de zaak. Dit verzoek is nu geweigerd.

Wel liet de RvS zich kritisch uit over het besluit: ‘De Minister komt met een winningsplan dat van onzekerheden aan elkaar hangt. De Groningers hebben een punt’, meldt het Dagblad van het Noorden.

Over twee weken doet de RvS een voorlopige uitspraak in de zaak, later in het jaar volgt een definitieve uitspraak.

Beeld: en.wikipedia.org