Kabinet wil vertrouwen Groningers terugwinnen

Kabinet wil vertrouwen Groningers terugwinnen

Het kabinet zal alle aanbevelingen gaan waarmaken die de Onderzoeksraad voor de Veiligheid heeft gedaan in haar rapport over de risico’s van aardbevingen in Groningen. Dit staat in de kabinetsreactie die minister Kamp van Economische Zaken deze week aan de Tweede Kamer heeft gezonden.

Volgens Kamp onderschrijft het kabinet de conclusies van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV). Borging van het veiligheidsbelang, meer inspraak voor de bewoners en het wettelijk en organisatorisch versterken van de onafhankelijkheid van het toezicht zouden daarbij centraal staan.

Verleden

Volgens minister Kamp betreurt het kabinet hoe er in het verleden in gehandeld: ‘Het kabinet erkent en betreurt ten zeerste dat er in het verleden te weinig aandacht is geweest voor de veiligheid van de Groningers. Om dit in de toekomst te voorkomen doet de OVV heldere aanbevelingen. Deze moeten ertoe leiden dat het veiligheidsbelang in de besluitvorming zwaarder gaat wegen en tegelijkertijd de betrokkenheid van bewoners wordt verbeterd. Het kabinet neemt de aanbevelingen over en zal de benodigde maatregelen nemen om er spoedig invulling aan te geven.’

Mijnbouw

Het onafhankelijk toezicht door het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) zal volgens het kabinet in de wet worden vastgelegd. Kamp wijst erop dat deze maatregelen bovenop het pakket aan maatregelen komen dat momenteel in Groningen wordt uitgevoerd, zoals het terugbrengen van de gaswinning en het versterken en verbeteren van duizenden huizen. ‘De veiligheid staat nu voorop en het kabinet zal er alles aan doen om te zorgen voor een veilige en prettige leef-, woon- en werkomgeving voor de inwoners van Groningen. Met de voorgenomen maatregelen wil het kabinet bijdragen aan het terugwinnen van het vertrouwen van de Groningers.’

Lees het volledige persbericht op Rijksoverheid.nl.

Bron: Rijksoverheid.

Beeld: d66groningen.nl.