Realisering 6000 MW wind op land in de knel

Realisering 6000 MW wind op land in de knel

Bijna een kwart van de windprojecten op land die nodig zijn om de 6000 MW doelstelling in 2020 te halen, is nog niet van start gegaan, blijkt uit de Monitor Wind op Land.

Afgelopen vrijdag stuurde de minister van Economische Zaken de Monitor Wind op Land naar de Tweede Kamer. De halfjaarlijkse monitor die over de voortgang van windprojecten in de provincies rapporteert, wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

2.252 MW gerealiseerd

Eind 2014 is in Nederland 2.525 MW wind op land gerealiseerd. Daarmee is 42% van de 6000 MW doelstelling in 2020 gerealiseerd. ‘Ten opzichte van de vorige editie van de monitor (juni 2014) is er netto 44,7 MW (+1,8%) aan gerealiseerd vermogen bijgekomen. Het geïnstalleerd vermogen en alle geplande windparken tellen op tot 6.167,5 MW. Dit 166,5 MW (2,8%) meer dan de afspraak die de provincies met het Rijk hebben gemaakt (6.001 MW). Provincies hebben veelal reserveprojecten achter de hand voor als lopende projecten niet kunnen doorgaan’, staat in de monitor.

Projecten in ontwikkeling

In totaal is nog zo’n 3.500 MW aan projecten in ontwikkeling. Hiervan bevindt 24% (865 MW) zich in de bouwfase en 23% (825 MW) is in een bepaalde fase van het vergunningsproces. De overige 54% is nog niet het officiële procedureproces ingegaan.

opgesteld_vermogen_wind
Klik om te vergroten.

Urgentie om projecten te starten

De RVO toont in de monitor dat voor bijna een kwart van de te realiseren projecten, het behalen van de 2020 doelstelling krap wordt: ‘De indeling naar projectstatus laat het volgende beeld zien: ongeveer 3.750 MW, 60% van de projecten, is of zal met zekerheid gerealiseerd kunnen zijn in 2020. Voor 15% zit er weinig speelruimte in de planning en voor de resterende 24% (1.518 MW) zal in 2015 de ruimtelijke procedure moeten starten om nog op tijd te kunnen realiseren.’

wind_projectstatus
Klik om te vergroten.

Stand van zaken per provincie

Alle provincies met uitzondering van Friesland hebben de windprojecten planologisch vastgelegd in de provinciale structuurvisies. Behalve Limburg hebben alle provincies voldoende windprojecten om aan de provinciale doelstelling te voldoen: ‘In Zeeland, Flevoland en Noord-Holland is nu al meer dan 50% van de provinciale doelstelling gerealiseerd. In Flevoland nadert ook Windpark Noordoostpolder (413 MW) zijn voltooiing. In de provincie Groningen is ten opzichte van het landelijk gemiddelde (42%) ook al een boven- gemiddeld deel van de provinciale doelstelling gerealiseerd.

wind_per_provincie
Klik om te vergroten.

Energieakkoord

In het Energieakkoord is vastgelegd dat er 6000 MW aan opgesteld vermogen aan wind op land gerealiseerd moet zijn in 2020. Om dit te bereiken zijn afspraken gemaakt tussen het Rijk en de provincies, die elk een deel van de opgave voor hun rekening nemen.

Bron: tweedekamer.nl
Beeld: geograph.org.uk