Video: AEB levert miljoenen minder op dan verwacht

Video: AEB levert miljoenen minder op dan verwacht

Het Afval Energie Bedrijf in het Westelijk Havengebied AEB, waarvan de gemeente Amsterdam volledig eigenaar is, gaat de gemeente komende jaren miljoenen minder opleveren dan aanvankelijk werd gedacht. Volgens de verantwoordelijke wethouder heeft de tegenvaller meerdere oorzaken.

Een jaar geleden werd de afvalverwerkingscentrale nog verzelfstandigd. Toen werd er van positievere cijfers uitgegaan. Verantwoordelijk wethouder Kajsa Ollongren stelde dit in een brief aan de raadscommissies Financiën en Werk en Economie.

Oorzaken

Volgens wethouder Ollongren heeft de grote tegenvaller meerdere oorzaken. ‘Overcapaciteit op de markt, de prijsontwikkeling, de energieprijzen, de afvalverwerkingsprijzen, technische problemen, hogere bedrijfslasten, levensduur van de centrale, dus een complex van factoren wat nu leidt tot deze situatie’, aldus Ollongren. De verwachting was dat er jaarlijks zo’n 16 tot 19 miljoen euro binnen zou komen, dit was ook al opgenomen in de begroting. Na eerdere tegenvallers werd besloten tot een onderzoek van Ernst & Young.  Uit dit onderzoek bleek dat de verwachte winst maar zo’n 8-12 miljoen per jaar is, veiligheidshalve wordt hier maar 5 miljoen euro van ingeboekt.

AT5 maakte een korte reportage.

Bron: AT5.