Biomassa-aanvragen meest populair bij SDE+ 2015

Biomassa-aanvragen meest populair bij SDE+ 2015

Voor de SDE+ 2015 aanvragen tot 9 april 17.00 uur zijn in totaal 76 aanvragen gedaan voor een bedrag van 1.008,7 miljoen euro. Biomassa spant de kroon met 66 aanvragen, goed voor 99,9 procent van het totaalbedrag.

 

In onderstaande tabel staat de stand van zaken van donderdag 9 april 2015 17.00 uur voor de categorieën hernieuwbare elektriciteit, hernieuwbare warmte en WKK en hernieuwbaar gas.

Stand van zaken SDE+ 2015

Zoals te zien in onderstaande tabel, worden de meeste aanvragen tot op heden aangevraagd voor biomassa. Met 66 aanvragen vormt het 99.98 procent van het totaal aangevraagde budget van 1.008,7 miljoen euro.

Categorie Aantal vragen Max. aangevraagd budget
Hernieuwbare elektriciteit (miljoen euro)
Windenergie 1
Zon-PV 6
Biomassa
Waterkracht
Totaal hernieuwbare elektricteit 7 0,1
Hernieuwbare warmte én WKK (miljoen euro)
Biomassa 66
Geothermie 3
Zonthermie
Totaal hernieuwbare warmte én WKK 69 1.008,5
Hernieuwbaar gas (miljoen euro)
Groengas
Groengas hub
Totaal hernieuwbaar gas
Totaal SDE+ 2015 76 1.008,7

(Tabel SDE+ 2015, per 9 april 17.00 uur via RVO.nl)

Klik hier voor de volledige tabel en meer informatie.

Over SDE+ 2015

Voor de SDE+ 2015 is een budget van 3,5 miljard euro beschikbaar om projecten te ondersteunen. De aanvragen worden nu inhoudelijk beoordeeld. Deze beoordeling kan ertoe leiden dat de budgetclaim wordt bijgesteld, onder andere als gevolg van afwijzingen, aldus RVO. Er zijn nog geen beschikkingen verstuurd. Zodra er positieve beschikkingen zijn verstuurd, worden het aantal gehonoreerde aanvragen en het deel van het budget dat aan projecten is toegekend in het overzicht weergegeven.

Bron: RVO.nl
Beeld: Shutterstock