Maximale gaswinning verder teruggeschroefd

Maximale gaswinning verder teruggeschroefd

Nu de gaswinning in Loppersum wordt stilgelegd als gevolg van de uitspraak van de Raad van State (RvS), zal de gasproductie worden beperkt tot maximaal 36,4 mrd kubieke meter in 2015, zegt minister Kamp.

De winning van 3 mrd m3 uit de clusters rond Loppersum die gepland stond, zal niet worden gecompenseerd uit andere clusters. De maximale gaswinning voor 2015 wordt daarmee teruggebracht van 39,4 mrd m3 naar 36,4 mrd m3 mits dit de leveringszekerheid niet in gevaar brengt, schrijft minister Kamp in een brief aan de Tweede Kamer in antwoord op vragen van GroenLinks Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren.

Gasbesluit

In februari kondigde Kamp aan dat er maximaal tussen de 35 mrd m3 en 39,4 mrd m3 gas gewonnen zal worden in 2015 met een beperking van hoogstens 16,5 mrd m3 in de eerste zes maanden. In het gaswinningsbesluit zijn de maxima per cluster vastgesteld: Eemskanaal 2 miljard m3; Regio Zuid-West 9,9 miljard m3; Regio Oost 24,5 miljard m3.

‘Deze beperkingen blijven onverkort gelden’, schrijft Kamp. ‘Dit heeft als gevolg dat de gasproductie over 2015 nimmer hoger zal komen dan deze in totaal 36,4 miljard m3, aangevuld met de hoeveelheid gas die nodig is om de clusters rond Loppersum open te houden en hetgeen mogelijk extra is benodigd uit deze clusters om de leveringszekerheid te kunnen garanderen.’

Voorlopige beslissing Raad van State

Op 14 maart bepaalde de RvS dat er voorlopig geen gas gewonnen mag worden in de clusters rond Loppersum behalve als dit vanwege de leveringszekerheid noodzakelijk is. De voorlopige uitspraak werd gedaan in een spoedzitting die was aangevraagd door Stichting Vrienden van Groningen Centraal en enkele fracties van provinciale staten van Groningen waarin zij vroegen de gaswinning in Groningen helemaal stil te leggen. In september volgt een hoorzitting waarna een definitieve uitspraak zal volgen.

Bron: tweedekamer.nl.
Beeld: geograph.org.uk