Meer inspraak voor huurder moet energiebesparing versnellen

Meer inspraak voor huurder moet energiebesparing versnellen

Met de nieuwe woningwet krijgen huurders per 1 juli een volwaardige positie bij het lokale overleg tussen corporaties en gemeenten. Vanuit het initiatief ‘Stook Je Rijk’ gesprekken tussen huurders en gemeentes plaatsvinden om samen concrete afspraken te maken over energiebesparing.

Tijdens Stookjerijk-bijeenkomsten wordt in kaart gebracht hoe het staat met de energiezuinigheid van woningen, woonlasten en welke mogelijkheden er zijn om energiebesparing aan te moedigen en te versnellen. Het belangrijkste onderwerp is energiebesparing in de bestaande huurvoorraad. Daarbij staat de lokale aanpak uit het nieuwe convenant Energiebesparing Huursector centraal.

Sterkere positie huurder

De ambitie is om de voorraad van corporatiewoningen in 2021 gemiddeld op het niveau van Energielabel B te krijgen, maar om dit streven te halen moet nog veel gebeuren. In 2014 bleef het gemiddelde namelijk bij energielabel D. De verduurzaming van de woningen moet dus versneld worden.

Met de nieuwe woningwet is de positie van de huurder sterker. Zij krijgen meer invloed op het beleid van woningcoöperaties, die verplicht worden huurders te betrekken bij het maken van prestatieafspraken met gemeenten. En juist het opkrikken van het energielabel is zowel voor de huurder als de corporatie van groot belang. Energiebesparing resulteert in lagere woonlasten voor de huurder en levert een substantiële bijdrage aan het energieneutraal maken van de gebouwde omgeving, een belangrijk doel het uit Energieakkoord.

Aedes, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en de VNG ondersteunen dit initiatief van de Woonbond en de Natuur- en Milieufederaties. Op 25 november wordt de ‘Stook je Rijk’-trofee uitgereikt aan de beste lokale samenwerking tussen de drie partijen en de beste prestatie op energiebesparingsgebied.

Bron: Stookjerijk.nl
Beeld: Wikimedia via Creative Commons