Shell lobbyde tegen Europese duurzame energiedoelstelling

Shell lobbyde tegen Europese duurzame energiedoelstelling

Shell heeft de Europese Commissie gevraagd de bindende doelstelling voor het aandeel duurzame energiebronnen voor EU lidstaten los te laten. Ook vroeg het om een grotere rol voor gas in de energietransitie, dat schrijft The Guardian op basis van recent openbaar gemaakte documenten.

In de aanloop naar het vaststellen van de 2030 klimaat- en energiedoelstellingen voor de Europese Unie, heeft Shell flink gelobbyd. In een brief aan toenmalig Europese Commissievoorzitter Jose Barroso heeft het bedrijf voorgesteld om het terugdringen van CO2 niet te verbinden aan een vastgesteld aandeel van duurzame energiebronnen. In plaats daarvan zou het vaststellen van de beste mix van energiebronnen om CO2 terug te dringen door marktwerking moeten worden bepaald.

Tegelijkertijd wordt in de vijf pagina tellende brief die is ondertekend door upstream executive director Malcolm Brinded de visie dat gas als energiebron erg opportuun is voor de EU stevig gepromoot.

Dat schreef The Guardian gisteren op basis van documenten die het met aanspraak op de Wet Openbaarheid Bestuur in handen heeft gekregen.

2030 klimaat- en energiedoelstellingen

In oktober 2014 stelde de Europese Unie het 2030 klimaat- en energieraamwerk vast. Hierin werd bepaald dat in 2030 de CO2-uitstoot met 40% verminderd moet zijn ten opzichte van 1990. Ook is een EU brede doelstelling voor het aandeel van duurzame bronnen vastgesteld van 27%. Echter, hieraan zijn geen bindende doelstellingen per individuele lidstaat verbonden. Voor de 2020 doelstellingen is dit wel het geval. Hoewel voor de lidstaten verschillende percentages zijn vastgesteld die afhangen van het aandeel duurzame bronnen dat reeds hun energiemix uitmaakt, zijn deze wel bindend. Voor de 2030 doelstellingen zijn de individuele bepalingen losgelaten.

Voorstanders van een koolstofarm energiesysteem betreurde deze beslissing zeer omdat dit onvoldoende zekerheid biedt voor beleggers die overwegen in duurzame energie te investeren.

Eén leidende doelstelling

In de 2020 doelstellingen werden drie principes vastgesteld: 20% reductie van CO2, 20% aandeel duurzame energie en 20% energiebesparing. Shell heeft zich voor de 2030 klimaatonderhandelingen ingespannen om de drie principes terug te brengen tot één: Het terugdringen van de CO2. Hoe dat bewerkstelligd wordt, kan het best door de markt bepaald worden:

‘Shell gelooft dat de EU zou moeten focussen op één klimaatdoelstelling na 2020: het terugdringen van broeikasgassen en het zou de markt moeten toestaan te identificeren wat de meest kostenefficiënte manier is om dat doel te bereiken. Daardoor wordt het concurrentievermogen van de industrie in stand gehouden, werkgelegenheid en koopkracht beschermd en economische groei gestimuleerd’, schreef Brinded.

De gas pitch

Ondanks het ongevraagd advies van Shell aan Barroso om wat betreft energietechnologie geen winnaars te kiezen ‘beargumenteerde Shell dat een marktgeleide strategie om het aandeel van gas te vergroten in de transitie naar een koolstofarm energiesysteem, Europa €500 miljard euro zou besparen vergeleken met een aanpak die gefocust is op duurzame bronnen’, schrijft The Guardian. De krant citeert uit de brief van Shell aan Barroso: ‘Gas is goed voor Europa en Europa is goed voor gas’.

In het artikel claimt The Guardian dat de invloed van Shell nog verder ging. Niet alleen zou Shell het idee om een bindend aandeel duurzame energie als doelstelling los te laten, bepleit hebben, het idee zou zelfs door het bedrijf bedacht zijn. In een een-tweetje met de Britse overheid zou het idee vervolgens voet aan de grond hebben gekregen in Brussel. Echter, omdat The Guardian de documenten waarop het artikel gebaseerd is niet openbaar heeft gemaakt, is die claim niet verifieerbaar. Lees voor dat deel van het nieuwsverhaal daarom het artikel in The Guardian.

Bron: theguardian.com
Beeld: wikipedia.org

Beeld 13903385550_39f7316982_: Flazingo Photos / Flazingo Photos