EU: Ruim kwart elektriciteit duurzaam opgewekt

EU: Ruim kwart elektriciteit duurzaam opgewekt

28% van de elektriciteit werd duurzaam opgewekt in de EU in 2014. Echter, de duurzame productie is geconcentreerd in 7 van de 28 lidstaten. Dat biedt mogelijkheden voor groei.

Die conclusie trekt Bernard Chabot, een Franse duurzame energie consulent voor BCConsult die regelmatig datarijke rapporten doorspit en daaruit zijn eigen vergelijkingen samenstelt. Voor zijn Analyse van elektriciteitsproductie van de EU heeft hij cijfers gebruikt van Entso-E, Eurostat en BP.

Duurzame elektriciteit

De EU produceerde 3.013 TWh elektriciteit in 2013, de finale elektriciteitsconsumptie was 2.778 TWh. In beide gevallen is dat lager dan de piek die werd bereikt voor de financiële crisis van 2008; respectievelijk 3.392 TWh en 2.866 TWh.

In 2014 werd 848 TWh ofwel 28.1% van de elektriciteit duurzaam geproduceerd, 455 TWh (13%) kwam van duurzame bronnen exclusief waterkracht. Daarvan werd 7.8% opgewekt door wind en 3% door zonne-energie. Kernenergie produceerde 27.7% en fossiele brandstoffen 42.2%. Kolen, de meest vervuilende brandstof, maken nog steeds een groot deel uit van de elektriciteitsproductie. Van de uit fossiele brandstoffen opgewekte elektriciteit, is iets meer dan de helft met kolen geproduceerd. Aardgas staat op de tweede plaats.

De productie van duurzame elektriciteit is geconcentreerd in een paar EU lidstaten. Meer dan de helft van duurzame elektriciteit exclusief waterkracht wordt opgewekt in Duitsland (27,9%), Spanje (15,4%) en Italië (10.8%). Volgens Chabot kan daaruit worden geconcludeerd, dat er veel ruimte is voor groei in de achterblijvende staten voor de tijdsperiode 2020 – 2030. In Nederland wordt 2.6% van het EU totaal opgewekt.

Duurzame_energie_EU
Klik om te vergroten. Bron: BCConsult
Aandeel duurzame elektriciteit inclusief waterkracht per lidstaat.

Bron: BCConsult. Via: renewablesinternational.net
Beeld: wikimedia.org