TNO start groots onderzoek naar schaliegaswinning

TNO start groots onderzoek naar schaliegaswinning

TNO coördineert een groot consortium van onderzoeksinstituten dat dat onderzoek gaat doen naar de milieueffecten van schaliegaswinning. Het is één van de eerste grote Europese studies naar de effecten van schaliegaswinning.

De studie zal op 1 juni van start gaan. Wereldwijd zijn er veel plaatsen waarop schaliegas gewonnen kan worden, maar zonder een duidelijk beeld op de effecten, is het nog niet mogelijk deze te benutten. Geomechanicus Jan ter Heege zegt dat er nog veel vragen zijn over het proces en deze vragen zullen beantwoord worden door het onderzoek. ‘Voor alle onderdelen van het schaliewinningsproces gaan we onderzoeken wat de risico’s zijn en hoe we die kunnen beperken. We raadplegen Amerikaanse experts en operators over hun best practices, want in Amerika wordt sinds een aantal jaar schaliegas gewonnen. We voeren experimenten uit om te achterhalen hoe Europese schaliegesteenten zich gedragen.’

Nog veel te leren

De Europese situatie wijkt echter op veel punten af van de Amerikaanse, waar al decennialang schaliegas wordt gewonnen. In Europa ligt het probleem in de dichtbevolktheid: er is niet overal ruimte voor grootschalige winning. De kennis uit Amerika kan echter wel benut worden om de effecten van de winning in kaart te brengen.

Door opgestelde modellen over bijvoorbeeld het effect op de ondergrond te toetsen aan de Amerikaanse situatie, wordt het gemakkelijker voorspellingen te doen over de effecten die de winning zal hebben op het milieu.  Maar er is meer nodig dan alleen deze toetsing.  ‘Om onze modellen verder te verbeteren zoeken we voor dit onderzoek verdere samenwerking met de olie- en gasindustrie. Hun gegevens en praktijkervaringen met schaliegaswinning zijn van grote waarde, niet alleen voor ons onderzoek maar voor de hele maatschappij,’ aldus Jan ter Heege

Het onderzoek zal zich puur richten op de effecten en zich verder niet bezig houden met het politieke vraagstuk over de nut en de noodzaak van schaliegaswinning. Als onpartijdige onderzoekinstelling zal TNO zich alleen richten op de noodzakelijke wetenschappelijke kennis.

Bron: TNO

Beeld fracturing-333330_1280: Kopiebanca / Kopiebanca