EC laat aanbeveling tegen fossiele brandstofsubsidies los

EC laat aanbeveling tegen fossiele brandstofsubsidies los

De Europese Commissie roept lidstaten niet langer op hun fossiele brandstofsubsidies te beëindigen in
de jaarlijkse economische aanbevelingen, rapporteert RTCC.org.

Afgelopen woensdag presenteerde de Europese Commissie (EC) de jaarlijkse landspecifieke aanbevelingen voor economische beleid. Hierin wordt per lidstaat de stand van de economie geanalyseerd en adviezen voor verbetering gegeven.

Koolstofarme economie

Tot en met vorig jaar werden lidstaten aangemoedigd subsidies op fossiele brandstoffen uit te faseren. Zo werden Frankrijk en België aangeraden hun financiële steun te beëindigen voor de winning van olie, gas en kolen en kregen 17 lidstaten te horen dat zij meer in duurzame energie en energiebesparing moesten investeren, schrijft RTCC.org, een nieuwssite gefocust op klimaatverandering.

Voor het aankomend semester 2015-2016 worden er niet langer aanbevelingen gedaan die een koolstofarme economie stimuleren.

Korte termijn

RTCC vroeg het directoraat van Economische en Financiële Zaken om commentaar. Een woordvoerder zei dat de landspecifieke aanbevelingen ‘gestroomlijnd’ zijn zodat deze ‘efficienter’ kunnen worden ingezet. De aanbevelingen moesten korter en alleen die aanbevelingen bevatten die ‘binnen 12 tot 18 maanden geïmplementeerd en gemonitord kunnen worden’. De ‘meeste aanbevelingen betreft energie’ zijn nu overgeheveld naar departementen die over de Energie Unie gaan.

Om een idee te geven wat voor een soort aanbevelingen er zoal worden gedaan: Voor Nederland deed de EC dit jaar de aanbeveling het pensioenstelsel te herzien, de hypotheekrenteaftrek uit te faseren, het huurstelsel voor sociale woningen meer inkomensafhankelijk te maken en de arbeidsmarkt beter toegankelijk te maken voor laaggeschoolden. Nou niet per se simpele, korte termijn hervormingen waarover de woordvoerder spreekt.

Over de beslissing van de EC om dit beleidsmiddel om fossiele brandstofsubsidies aan de kaak te stellen over te hevelen van Financiën naar de Energie Unie, zei James Nix, directeur van Green Budget Europe tegen RTCC dat de afschaffing plaatsvindt nog voor er een nieuw beleidsmechanisme is vastgesteld om de taak over te nemen.

Fossiele brandstofsubsidies

Het is moeilijk om precies te bepalen hoeveel subsidies er naar energietechnologieën gaan, maar sinds 2007 wordt door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling getracht deze in kaart te brengen, nadat de G20 de intentie uitsprak om subsidies op fossiele brandstoffen uit te faseren. Uit de cijfers blijkt dat de EU in 2011 in totaal 131 miljard euro uitgaf aan energiesubsidies. Daarvan ging 77% naar fossiele en kernenergie, de overige 23% ging naar duurzame bronnen, schrijft Sébastien Godinot, econoom voor het Wereldnatuurfonds in een column voor Euractiv in 2013.

Bron rtcc.org