Grote rol voor overheden in energietransitie

Grote rol voor overheden in energietransitie

Vancouver is de zeventiende stad die heeft aangegeven zo snel mogelijk van fossiele brandstoffen af te zijn. Op een internationaal congres vroeg burgemeester Gregor Robertson advies om dit te bewerkstelligen, wat heeft de stad nodig om zijn doel te behalen?

Het antwoord bleek minder ingewikkeld dan gedacht. Mark Tizya, eigenaar van Novo Solar Systems, liet de burgemeester weten dat het grootste probleem de overheid zelf was. Door wetten die de energietransitie ongewild tegenwerken op te heffen zouden er volgens Mark Tizya veel meer zonnepanelen geïnstalleerd kunnen worden.

Tegenwerken

Meerdere partijen leggen de bal bij de stad zelf. Enkele aanwezigen drongen aan op belastingvoordelen voor gebouwen die energiezuiniger zijn en zelfs extra belasting voor de uitstoot van koolstof. De uitkomst van het congres wijst erop dat de infrastructuur om hernieuwbare energie in te zetten al bijna volledig zijn. De energietransitie wordt nu echter nog niet genoeg gestimuleerd of zelfs tegengewerkt.

Ook in Nederland

Dit advies is niet voorbehouden aan Vancouver. Ook in Nederland gaan steeds meer stemmen op die zich richten tot overheden en gemeenten om meer te doen. Zo zijn er bijvoorbeeld in Amsterdam veel regels die groene energie opwekken en duurzaam renoveren direct tegengaan, omdat het schade zou aanbrengen aan monumentale panden.

Het geval Amsterdam lijkt misschien specifiek, maar in de Routekaart Energieopslag werd al eerder gevraagd om overheidsinterventie. Door middel van investeringen, maar ook door het creëren van een gunstig klimaat qua regelgeving voor duurzame oplossingen, kan de energietransitie versneld worden. De energietransitie is een samenspel van meerdere factoren. Met alleen politieke afspraken zal het doel niet bereikt worden. Daarom riep het Internationaal Energieagentschap (IEA) al eerder op tot een verdrievoudiging van investeringen in groene energie. Het samenspel van overheid en investeringen vanuit de zakenwereld moet uiteindelijk de transitie een duwtje in de rug geven.