Europese Commissie uit stevige kritiek op overheidsbeleid energie efficiëntie

Europese Commissie uit stevige kritiek op overheidsbeleid energie efficiëntie

Nederland voldoet niet aan de EPBD-richtlijn voor het verbeteren van de energieprestatie in de gebouwde omgeving, vindt de Europese Commissie en sancties dreigen. In een Kamerbrief zwakt minister Blok de problemen af.

Op 29 april heeft Nederland een ‘met redenen omkleed advies’ (MROA) van de Europese Commissie ontvangen vanwege de onvolledige implementatie van de Energy Performance of Buildings Directive. Dit is de derde maal dat de overheid in gebreke wordt gesteld ten aanzien van het doorvoeren van in Europa overeengekomen regels ter verbetering van de energie efficiëntie in de gebouwde omgeving.  Eerder gebeurde dit in 2011 en 2012. Deze week informeerde de Minister van Wonen en Rijksdienst Stef Blok de Tweede Kamer in een brief. Hij verwacht de adviezen gedeeltelijk te kunnen overnemen om zo een boete of dwangsom te voorkomen.

 

brief van blok van 18 mei: