Energieverspilling op rijksniveau

Energieverspilling op rijksniveau

Rijksoverheden van de EU-lidstaten doen veel te weinig om energieverspilling tegen te gaan, zelfs in hun eigen gebouwen. Dat concludeert de Coalitie voor Energiebesparing (CvE) uit een analyse van de plannen van de EU lidstaten.

Lidstaten hebben zich gecommitteerd jaarlijks 3% van het vastgoed van de rijksoverheid energie efficiënt te maken. Volgens het CvE nemen slechts 2 van de 28 lidstaten – Litouwen en Slovenië – dat serieus.

‘Overheden kunnen de markt voor renovatie van bestaande bouw in beweging zetten en het goede voorbeeld geven. Het is tijd om uitvoering te geven aan energie efficiëntie en ervaringen op te doen als voorbereiding op grootschalige renovatie van bestaande bouw’, Zei Adrianna Vitali van het Wereld Natuurfonds naar aanleiding van de analyse.

Goedkoopste energiebron

Energiebesparing wordt ook wel de goedkoopste energiebron genoemd. Maar besparing is lang niet zo hip als blauwe energie of mega-zonneparken en krijgt daarom relatief weinig aandacht. Niet alleen in de pers maar ook op de Europese ministeries, zo blijkt.

Voor de EU, dat voor 50% afhankelijk is van energie-import en daar meer dan een miljard euro per dag aan uitgeeft, is energiebesparing een belangrijke pijler: in het 2020 klimaat- en energie raamwerk is 20% energie efficiëntie een van de drie hoofddoelen.

Om het energiebesparingsdoel te halen, hebben de lidstaten zich middels de Energy Efficiency Directive (EED) verbonden aan de afspraak om jaarlijks 1.5% energie te besparen tussen 2014 en 2020.

Vorig jaar al concludeerde de CvE al dat de plannen die waren ingediend door de lidstaten om dit doel te halen ‘weinig ambitieus’ en zelfs ‘ongeloofwaardig’ waren.

Onderdeel van het EED is dat jaarlijks 3% van het beschikbaar vloeroppervlak van overheidsvastgoed gerenoveerd en energie efficiënt gemaakt moet worden. Overheden kunnen ook bij wijze van alternatief andere maatregelen implementeren, mits de besparingsdoelstelling maar gehaald wordt.

Dit jaar analyseerde het CvE de plannen met betrekking tot het eigen vastgoed en concludeerde dat ‘rijksoverheden hebben geen leiderschap getoond in het beëindigen van de verspilling van energie in hun eigen gebouwen’.

In het CvE hebben zich bedrijven, NGOs en lokale overheden verenigd om energie efficiëntie in de EU te promoten. Stefan Scheuer, Secretaris-General van de coalitie zei naar aanleiding van het rapport: ‘Het gaat om meer dan alleen de afgesproken regels implementeren, het gaat om het belang energie efficiëntie op de eerste plaats te zetten.’

besparing

Bron Energycoalition.eu.

Beeld besparing: U.S. National Archives and Records Administration / David Falconer
Beeld energiebesparing02: publiek domein / publiek domein