Meerderheid gemeenten stemt tegen schaliegas

Meerderheid gemeenten stemt tegen schaliegas

Een grote meerderheid van gemeenten heeft tegen de winning van schaliegas gestemd tijdens het jaarcongres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

 

Een motie met het voorstel dat ‘de VNG zich uitspreekt tegen proefboringen naar en winning van schaliegas in Nederland’ werd met driekwart van de stemmen aangenomen tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VNG die woensdag werd gehouden.

Het VNG-bestuur had de motie afgeraden omdat zij een integrale discussie over het energievraagstuk wil voeren in plaats van geïsoleerde discussie over afzonderlijke energiebronnen. Of het bestuur de motie overneemt is nog niet bekend.

Het voorstel was ingediend door de gemeenten Boxtel en Noordoostpolder.

‘De vlag kan hier uit! Er hangt hier nu echt een juichstemming!’, was de reactie van de Boxtelse wethouder Peter van de Wiel tegenover Omroep Brabant.

Aucke van der Werff burgermeester van Noordoostpolder tweette:

Beeld schaliegas: Metro Centric / Metro Centric