Utrecht verkozen tot Solar City 2015

Utrecht verkozen tot Solar City 2015

Tijdens het Nationaal Solar Evenement op 5 juni werd de winnaar van de verkiezing Solar City 2015 bekend gemaakt. De gemeente Utrecht kwam na de tweede beoordelingsronde unaniem als winnaar uit de bus.

De strijd ging tussen gemeente Utrecht, Wageningen en Delft die eerder vorige week genomineerd werden door de jury.

Zonnewarmte

De jury verklaart dat de gemeente Utrecht al jaren een koploper is op het gebied van gemeentelijk energiebeleid. Binnen de gemeente Utrecht zijn over een breed scala opvallend veel projecten gestart en gerealiseerd. De jury weet dat dit door praktische ruimtebeperkingen in een grote stad niet altijd eenvoudig is, en is daarom zeer positief over de wijze waarop de gemeente actief zoekt naar haalbare oplossingen.

Daarbij is het beleid voor zonne-energie consistent geweest en een andere belangrijke succesfactor is de betrokkenheid van bewonersgroepen en lokale organisaties in de ontwikkeling van projecten. Wel heeft de jury nog kritiek op de gemeente: er is nog veel verbetering nodig op het gebied van zonnewarmte en een actiever beleid gericht op zonnewarmte is nodig om dit te realiseren. 

Dit blijkt overigens bij alle gemeenten een heikel punt: waar zonnepanelen en zonnestroom vaak goed geïntegreerd worden, blijkt zonnewarmte op dit gebied achter. De juryleden benadrukken dat zonnewarmte belangrijk is om een duurzame leefomgeving te creëren; een opmerking die aansluit bij het Energie Akkoord, de 186 PJ overig hernieuwbare energie en de door het ministerie EZ ontwikkelde Warmtevisie. Ook vraagt de jury aan de gemeenten om meer aandacht te geven aan het stimuleren van de esthetische integratie van zonne-energie (zowel zonnestroom als zonnewarmte) in gebouwen.

Een opvallend element is dat de meeste gemeentes die goed beoordeeld worden, studentensteden zijn. Dit blijkt geen toeval te zijn: studenten dragen in belangrijke mate bij in de motivatie om te verbeteren. Hierbij komt de lokale kennis van de universiteiten en hogescholen goed van pas. De jury roept gemeenten dan ook op nauw samen te werken met opleidingsinstituten.

Bron: Solar Days

Beeld 640px-Zadelstraat_Utrecht: Wikimedia Commons / Japiot