ACM staat groene initiatieven in de weg

ACM staat groene initiatieven in de weg

Werkgeversverenigingen VNO-NCW en MKB-Nederland en mvo-organisaties Natuur & Milieu, MVO Nederland en de Groene Zaak geven aan dat het ACM te streng is in het tegengaan van kartelvorming, waardoor duurzame oplossingen verhinderd worden.

De Autoriteit Consument en Markt oordeelt  vaak dat de samenwerking van bedrijven om meer duurzaam te worden, wijst op kartelvorming, wat verboden is. Een grote groep organisaties heeft vorige week een brief naar minister Henk Kamp gestuurd waarin ze vragen om maatregelen tegen deze strenge regelgeving van het ACM. Werkgeversorganisatie VNO-NCW, boerenorganisatie LTO, maar ook de natuur- en milieufederaties stellen dat ze meer speelruimte nodig hebben.

Fundamentele discussie

Aankomende donderdag zal in de Tweede Kamer een debat plaatsvinden over de belemmeringen die de waakhond nu vormt voor verduurzaming. De coalitie die dit aankaart claimt dat er een grotere discussie moet plaats vinden binnen de EU over de belemmeringen van de mededigingswetgeving voor de verduurzaming van de economie. Tot die discussie losbarst moeten er volgens de betrokken partijen veel veranderen, ze roepen dan ook op tot een fundamentele herbezinning van de huidige regelgeving.

Daarbij dringen de initiatiefnemers erop aan dat het duidelijker moet worden wat wel en niet kan. Uit angst om op de vingers getikt te worden, durven veel bedrijven nu geen samenwerking meer aan. Dit resulteert in een hogere drempel om de markt te verduurzamen. De huidige wetgeving staat het verduurzamen van de economie dus actief in de weg. Naast een versoepeling van de regels, roepen de partijen ook op om in het vervolg de duurzaamheidsfactor mee te laten wegen in de beslissing.

Mogelijkheid tot verandering

Volgens het Financieele Dagblad is het goed mogelijk dat minister Henk Kamp zich zal inzetten voor de eisen van de brief. De woordvoerder van de minister verklaarde aan het Financieele Dagblad dat ‘Het ministerie bekijkt of de regels die de ACM mag hanteren kunnen worden aangepast’, zo laat een woordvoerder desgevraagd weten. ‘Zodat voor zowel initiatiefnemers als de ACM duidelijker wordt hoe duurzaamheidsinitiatieven binnen de mededingingswet ontplooid kunnen worden.’

Bron: Trouw, Nu.nl en het Financieele Dagblad