Brussel: Nederland moet duurzaam energiebeleid evalueren

Brussel: Nederland moet duurzaam energiebeleid evalueren

De EU ligt op schema ligt om haar doel van 20% hernieuwbare energie in 2020 te halen. Slechts enkele lidstaten waaronder Nederland riskeren hun doelstelling niet te halen, aldus de Europese Commissie (EC).

Gisteren publiceerde de EC haar tweejaarlijkse voortgangsverslag over de implementatie van hernieuwbare energietechnologie in de Europese Unie. Hieruit blijkt dat de EU-28 gezamenlijk het tussentijdse streefcijfer halen: ‘het aandeel hernieuwbare energie in het bruto-eindverbruik van alle soorten energie wordt voor 2014 op 15,3 % geraamd. De EU en de overgrote meerderheid van de lidstaten maken dus goede vorderingen: verwacht wordt dat 25 lidstaten hun nationale streefcijfers voor 2013/2014 halen’, schrijft de EC.

Voor elektriciteit geldt dat 26% duurzaam wordt opgewekt, waarvan 10% door variabele bronnen als wind en zon.

Lidstaten
Nederland, Luxemburg en Groot-Brittannië hebben hun tussentijds streefcijfer voor de periode 2013-2014 niet gehaald. Nederland met een doelstelling van 14% duurzame energie in 2020, heeft als tussentijds streefcijfer 5.9% maar stond eind 2013 nog op 4.5%. Voor Luxemburg geldt een einddoel van 11%, een streefdoel van 3.9% en een realisatie van 3.6%. Groot-Brittannië doelt op 15%, streefde naar 5.4% maar behaalde 5.1%.

Deze drie lidstaten, Malta en Frankrijk en in minder mate België en Spanje ‘zullen moeten evalueren of de beleidsmaatregelen en gereedschap voldoende en effectief zijn om hun hernieuwbare energiedoelstellingen te behalen’, staat in het rapport.

2020 doelstelling duurzame energiebronnen per lidstaat en de verwachte realisatie in 2020
2020-doelstellingen
Klik om te vergroten.
Bron: Europese Commissie, gebaseerd op TU Wien (Green-X) voorspellingen 2014

EU op schema
‘Uit dit verslag blijkt eens te meer dat Europa goed is in hernieuwbare energie, en dat hernieuwbare energie goed is voor Europa. We hebben drie keer meer hernieuwbare stroom per hoofd van de bevolking dan waar dan ook ter wereld. Onze hernieuwbare-energiesector is meer dan 130 miljard euro per jaar waard en verschaft meer dan 1 miljoen mensen werk. Elk jaar voeren we voor meer dan 35 miljard euro hernieuwbare energie uit’, aldus Miguel Arias Cañete, commissaris voor Klimaatactie en Energie.

Verduurzaming transport
De EU-brede vergroening van de sector transport verloopt enigszins moeizaam. In 2014 was het aandeel duurzame energie in de sector 5.7%. Dat maakt het een uitdaging om het streefcijfer van 10% in 2020 te halen maar het is nog wel mogelijk, aldus de EC.

Vermeden CO2
De EU-brede verduurzaming van het energiesysteem hebben bijgedragen aan het vermijden van 326 Miljoen ton (Mt) bruto CO2-emisssies in 2012 en 388 Mt in 2013. In totaal verminderde de vraag naar fossiele brandstoffen met 116 Miljoen ton olie equivalent (Mtoe). Daarmee draagt de verduurzaming ook bij aan de leveringszekerheid voor de EU die voor meer dan 50% afhankelijk is van fossiele brandstofimport.

Bron: Europese Commissie

Beeld Brazos Wind Farm: Leaflet / Leaflet
Beeld 2020-doelstellingen: Europese Commissie / Europese Commissie