SDE+ aanvragen zonne-energie stijgen explosief

SDE+ aanvragen zonne-energie stijgen explosief

RVO komt met de laatste stand van zaken van de SDE+. Een regeling die het ministerie van Economische Zaken inzet om de productie van duurzame energie te stimuleren. De hoeveelheid aanvragen voor zonne-energieprojecten is sterk gestegen sinds de vorige update.

De rijksoverheid publiceerde de stand van zaken wat betreft SDE+ aanvragen tot 4 juni 2015. Hierna wordt het overzicht elke twee weken geactualiseerd, totdat het volledige budget is toegekend.

Grote verandering

Tot nu toe heeft de som van de aanvragen het totale budget overschreven. De 395 ingediende aanvragen komen tot een som van 4.905,3 miljoen euro aan aanvragen, waarvan er inmiddels 6 gehonoreerd zijn. Het is echter nog steeds mogelijk een aanvraag in te dienen voor SDE+ subsidie voor een duurzaam project, gezien lang niet alle projecten uiteindelijk goedgekeurd zullen worden.  Sinds de laatste SDE+ update in april is er veel veranderd in de verhouding tussen de aanvragen. Waar eerst de 66 aanvragen voor biomassa de grote koploper was, tegenover 6 zon-PV aanvragen en maar 1 windenergie-aanvraag, lijkt het tij nu gekeerd te zijn. Voor windenergie zijn inmiddels maar liefst 101 aanvragen ingediend en Zon-PV spant de kroon met 154 aanvragen.

Een mogelijke verklaring voor de ineens opkomende aanvragen voor Zon-PV is de stijging in het basisbedrag van vergoeding voor Zon-PV aanvragen sinds fase 3. In de eerste twee fases van de SDE+ aanvragen is de vergoeding 7 en 8 cent. Pas vanaf 9 cent kan de vergoeding rendabel genoemd worden en die 9 cent is nu bereikt in de derde fase van de aanvragen. De kans dat de Zon-PV aanvragen verder stijgen in de komende fases is dan ook groot: uiteindelijk zal het de laatste fase gaan om een vergoeding van 14 cent.

Dit wil overigens niet zeggen dat biomassa helemaal achterblijft. Met 120 aanvragen is ook hier een forse stijging te zien. Zie hieronder de samenvatting tabel van alle aanvragen tot 4 juni.

Tabel SDE+ 2015 aanvragen per 4 juni 2015

Categorie Aantal vragen Max. aangevraagd budget
Hernieuwbare elektriciteit (miljoen euro)
Windenergie 101
Zon-PV 154
Biomassa 1
Waterkracht 1
Totaal hernieuwbare elektricteit 257 1.796,5
Hernieuwbare warmte én WKK (miljoen euro)
Afval
Biomassa 120
Geothermie 6
Zonthermie 1
Totaal hernieuwbare warmte én WKK 127 2.500,7
Hernieuwbaar gas (miljoen euro)
Groengas 11
Groengas hub
Totaal hernieuwbaar gas 11 608,1
Totaal SDE+ 2015 395 4.905,3
waarvan gehonoreerd 6 234,8

Bron: Rijksoverheid