Huidige energiebelasting op elektriciteit 5x hoger dan op aardgas

Huidige energiebelasting op elektriciteit 5x hoger dan op aardgas

Uit een recentelijk gepubliceerd onderzoek van CE Delft blijkt dat bedrijven en huishoudens nu vijf keer meer energiebelasting op elektriciteit dan op aardgas betalen. Het gevolg is dat de verduurzaming wordt vertraagd. De studie werd in opdracht van werkgeversvereniging De Groene Zaak en Eneco uitgevoerd.

Het rapport is gisteren gepubliceerd en aangeboden aan staatssecretaris Wiebes. In de samenvatting van de studie geeft CE Delft een voorbeeld van de kosten. Zo betaalt een kleinverbruiker voor aardgas 6,72 euro per GJ en voor elektriciteit 33,22 euro per GJ. Het gevolg hiervan is dat de energiegebruiker wordt ‘gestraft’ als deze, in plaats van aardgas, elektriciteit gaat gebruiken voor bijvoorbeeld verwarming en warm water, aldus CE Delft.

Stimuleren energietransitie

Eneco meldt in een persbericht dat De Groene Zaak graag ziet dat het kabinet een verschuiving van de energiebelasting van elektriciteit naar aardgas opneemt in de nieuwe belastingplannen. Het was een van de voorstellen die De Groene Zaak recent deed in haar Manifest Toekomstbestendige Belastingen.

Marga Hoek, directeur van De Groene Zaak zegt: ‘Het belastingplan van het Kabinet mist concrete vergroeningsvoorstellen. Door het belastingverschil tussen aardgas en elektriciteit op te heffen kan het Kabinet een belangrijke vergroeningsslag slaan: de energietransitie in Nederland versnelt en onze afhankelijkheid van aardgas vermindert.’ Dus als de energiebelasting op aardgas net zo hoog wordt als op elektriciteit, dan leidt dat tot meer energiebesparing, meer warmtelevering en een hoger rendement voor zonneboilers, warmtepompen en elektrische auto’s, zo concludeert CE Delft in het rapport.

Aanvullend stijgen de inkomsten van het Rijk fors wanneer deze maatregelen zouden worden doorgevoerd. Wat gezien kan worden als onderdeel van de vergroening van het belastingstelsel waarbij de extra inkomsten gebruikt kunnen worden voor een lagere belasting op arbeid. Ook is het mogelijk om een deel van de extra inkomsten te gebruiken om de heffingskorting te verhogen of een energietoeslag voor lage inkomens in te voeren, om de koopkrachteffecten te beperken.

Variabele energiebelasting

Het onderzoeksbureau heeft verschillende varianten doorgerekend waarbij de totale energiebelasting gelijk blijft door de belasting op aardgas te verhogen en die op elektriciteit iets te verlagen. Ook in die varianten worden warmtelevering, warmtepompen, zonneboilers en energiebesparende maatregelen zoals isolatie, aantrekkelijker.

Het rapport noemt het een interessante variant als de energiebelasting niet meer wordt geheven als vast bedrag per kWh of m3, maar als percentage van de basisprijs van elektriciteit en aardgas. De prijsverschillen in de marktprijs komen hierdoor versterkt tot uitdrukking in de consumentenprijs en hebben daarmee een sturend effect: ‘Meer verbruik als elektriciteit goedkoop is, en besparing als elektriciteit duur is.’

Win-win effecten

Uit het onderzoek blijkt dat een verschuiving in de energiebelasting voor kleinverbruikers (eerste schijf) vele maatschappelijke win-win effecten oplevert, aldus De Groene Zaak en Eneco:

  • Investeren in energiebesparende maatregelen (gerelateerd aan gasverbruik) wordt aantrekkelijker omdat de terugverdientijd korter wordt door de stijging van de gasprijs;
  • Duurzame en innovatieve warmtetechnieken zoals zonneboilers en warmtepompen worden aantrekkelijker ten opzichte van een traditionele HR ketel op gas;
  • Elektrisch rijden wordt goedkoper door de lagere elektriciteitsprijs;
  • Het gebruik van restwarmte wordt aantrekkelijker ten opzichte van gasgestookte warmte;
  • De salderingsregeling voor zonnestroom wordt toekomstbestendiger omdat de Energiebelasting op Elektriciteit  (iets) omlaag gaat; en
  • In de verschuivingsvariant waarin de inkomsten van het Rijk niet stijgen, blijven de collectieve lasten voor huishoudens en bedrijven gelijk.

Lees meer

Klik hier voor de link naar het volledige rapport van CE Delft.

Bronnen: Persbericht De Groene Zaak en Eneco

Beeld rapport: Shutterstock