Wallage: Kamer moet in actie komen voor veiligheid Groningers

Wallage: Kamer moet in actie komen voor veiligheid Groningers

De Tweede Kamer zou een onderzoekscommissie moeten instellen naar de risico’s van de Groningse gaswinning, zegt Jacques Wallage, duo-voorzitter van de Dialoogtafel Groningen.

Het is onacceptabel dat er nog steeds geen antwoord is op de vraag welk winningsniveau gehanteerd moet worden om de veiligheid van Groningers te garanderen, zei Wallage gisteren in de NRC. Hij sprak mede namens Jan Kamminga, eveneens duo-voorzitter de Dialoogtafel, het overlegorgaan waarin bewoners, lokale overheden en bedrijven bespreken hoe de negatieve gevolgen van de gaswinning moeten worden gecompenseerd.

Structureel lager winningsniveau

Afgelopen dinsdag maakt minster Kamp van Economische Zaken bekend dat er maximaal 30 miljard kuub gas zal worden gewonnen in 2015. Op dezelfde dag kwam een rapport van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) uit waarin het stelde dat: “Alleen een blijvende en significante vermindering van de gasproductie in het hele gasveld […] zal leiden tot een structureel lager aardbevingsniveau en daarmee tot een lagere kans op sterke aardbevingen.”

Veilig winningsniveau nog steeds niet vastgesteld

Echter, wat het maximale winningsniveau zegt de overheidsinstantie nog steeds niet te kunnen vaststellen: “Door het ontbreken van een geaccepteerde veiligheidsnorm en door de aanzienlijke onzekerheden in de gegevens die ten grondslag liggen aan de risicoberekeningen kan SodM niet scherp aangeven bij welke combinatie van jaarproductie en gebouwenversterking het omslagpunt ligt naar een acceptabel veiligheidsniveau.” Meer onderzoek is nodig, aldus het SodM.

Wallage zei tegenover het NRC: “Als de deskundigen het niet kunnen, moet het parlement zelf een acceptabel niveau van gaswinning voor de veiligheid van de Groningers vaststellen. Alleen als de Kamer gezamenlijk conclusies trekt uit het beschikbare onderzoek, krijgen de bewoners weer vertrouwen in het proces.”

De Tweede Kamer zou een eigen onderzoekscommissie moeten instellen met “deskundigen van buiten” om zelf antwoorden boven tafel te krijgen. “De Tweede Kamer moet niet gaan zitten wachten op de volgende berg informatie van Kamp, maar zelfstandig onderzoek verrichten”, zei Wallage.

Klein wereldje

Volgens Wallage verlopen onderzoeken die worden uitgevoerd in opdracht van het kabinet zo stroperig omdat het “een klein wereldje” is. “Alle mensen die betrokken zijn bij de besluitvorming hebben mijnbouwkunde gestudeerd en bij Shell gewerkt. De belangen van de bevolking worden nog steeds niet afzonderlijk beoordeeld. Uit democratisch oogpunt is dat volstrekt ontoereikend.”

Wel geeft Wallage de minister een compliment omdat hij de eerste is in zijn positie die überhaupt uitgebreid onderzoek laat uitvoeren. Maar inmiddels voelen de Groningers zich door alle onderzoeken “alleen maar onveiliger”, aldus Wallage tegenover het NRC.

Beeld Gas pipe: ProjectManhattan / ProjectManhattan