Bloomberg: Wind wordt de goedkoopste elektriciteitsbron

Bloomberg: Wind wordt de goedkoopste elektriciteitsbron

Duurzame stroom gaat een nieuwe fase in waarbij de groei gedreven wordt door economische factoren in plaats van stimuleringsbeleid.

De kosten van windenergie zullen blijven dalen en uiteindelijk 32% goedkoper zijn in 2040. In 2026 zal windenergie wereldwijd de goedkoopste elektriciteitsbron zijn. Wind zal daarna vrij snel worden ingehaald door zonne-energie als goedkoopste bron in 2030. De prijs voor zonneprojecten zal 48% dalen tot 2040.

Dat staat in de New Energy Outlook 2015 (NEO15) van Bloomberg New Energy Finance (BNEF), de jaarlijkse lange termijn prognose over de ontwikkeling van de elektriciteitssector.

Ruim 50% hernieuwbaar

De veranderende kostenplaatjes hebben een verregaand effect op de ontwikkeling van het elektriciteitssysteem. 66% van de investeringen in nieuwe elektriciteitscapaciteit – in totaal 11.9 biljoen euro om 9,786 GW te realiseren wereldwijd – zal in hernieuwbare bronnen worden gestoken de komende 25 jaar. Dat zal er toe leiden dat de elektriciteitsmix voor 56% uit hernieuwbare bronnen zal bestaan in 2040, aldus BNEF.

Maar ondanks de toenemende marktgedreven investeringen in duurzame elektriciteit blijft de rol van fossiele bronnen groot. Vooral kolencentrales blijven een belangrijke functie vervullen. In geïndustrialiseerde landen zal hun aandeel snel afnemen maar in opkomende economieën blijven ze belangrijk vanwege de beschikbaarheid van de grondstof en de lage kosten, voorspelt NEO15.

Stijgende CO2-emissies

Dit heeft tot gevolg dat emissies van de elektriciteitssector zullen toenemen tussen 2014 en 2040 met 13%. De piek van emissie-uitstoot zal pas worden bereikt in 2029, aldus BNEF.

Michael Liebreich, voorzitter van de adviesraad van BNEF zei over de prognose: ‘Het laat zien dat we enorme vooruitgang boeken naar een koolstofarm elektriciteitsysteem. Echter, het laat ook zien dat ondanks dat, kolen een grote rol zullen blijven spelen op het gebied van elektriciteit, waardoor emissies zullen blijven stijgen voor de volgende 15 jaar, behalve als er radicale beleidsmaatregelen worden genomen.’

Beeld Brazos Wind Farm: Leaflet / Leaflet