Infographic: de grootste vervuilers van de wereld

Infographic: de grootste vervuilers van de wereld

De tien grootste vervuilers stoten samen 72% van de mondiale broeikasgassen uit, de 100 minst vervuilende landen minder dan 3%.

Het World Resource Institute (WRI) heeft de recent gepubliceerde cijfers over de mondiale CO2-uitstoot van 2012 in een interactieve tool in beeld gebracht. Niet alleen is zichtbaar welk aandeel landen en politieke eenheden hebben in de totale uitstoot, ook wordt de uitstoot per sector onderverdeeld. Hieruit wordt duidelijk dat energie verreweg de meest vervuilende sector is en dat een transitie naar een koolstofarm energiesysteem de grootste impact zal hebben op de uitstoot van broeikasgassen.

De infographic is onderdeel van de Climate Analysis Indicator Tool (CAIT) van het WRI. Hierin worden cijfers die betrekking hebben op het klimaat verwerkt tot interactieve grafieken. De data en graphics zijn open source. Naast het CO2-overzicht is er bijvoorbeeld ook een kaart die de effecten in beeld brengt van de INDCs (Intended Nationally Determined Contributions), de klimaattoezeggingen van landen in aanloop van de klimaattop in december.

Beeld CO2 chart: WRI / WRI