Opnieuw stijging in SDE+ aanvragen zonne-energie

Opnieuw stijging in SDE+ aanvragen zonne-energie

RVO komt met de laatste stand van zaken van de SDE+. Een regeling die het ministerie van Economische Zaken inzet om de productie van duurzame energie te stimuleren. Sinds de vorige update is er opnieuw sprake van een stijging in zon-PV aanvragen.

Sinds de vorige update zijn er 30 aanvragen gehonoreerd, wat het totaal op 36 brengt. Hiermee is  666 miljoen euro van het totale budget van 3,5 miljard euro toegekend. Er zijn weinig grote veranderingen sinds 4 juni, maar het overzicht laat opnieuw een grote stijging zien in het aantal aanvragen voor zonne-energieprojecten. Waar twee weken geleden nog 154 aanvragen waren voor zon-PV projecten, staat de teller inmiddels op 227.

Tabel SDE+ 2015 aanvragen per 18 juni 2015 17.00 uur

Categorie Aantal vragen Max. aangevraagd budget
Hernieuwbare elektriciteit (miljoen euro)
Windenergie 101
Zon-PV 227
Biomassa 1
Waterkracht 1
Totaal hernieuwbare elektricteit 330 1804,9
Hernieuwbare warmte én WKK (miljoen euro)
Afval
Biomassa 126
Geothermie 6
Zonthermie 2
Totaal hernieuwbare warmte én WKK 134 2.543,1
Hernieuwbaar gas (miljoen euro)
Groengas 11
Groengas hub
Totaal hernieuwbaar gas 11 608,1
Totaal SDE+ 2015 475 4.956,0
waarvan gehonoreerd 36 666,6

Bron: RVO