Deze gemeenten doen het goed met zonne-energie

Deze gemeenten doen het goed met zonne-energie

Natuur & Milieu publiceerde afgelopen zondag een ranglijst met gemeenten die voorop lopen op het gebied van zonne-energie. Uit dit rapport blijkt dat Tilburg van de tien grote steden het meeste geïnstalleerde vermogen per inwoner heeft.

Natuur & Milieu onderzocht voor dit rapport bijna alle 400 Nederlandse gemeentes op de hoeveelheid opgewekte zonne-energie. De conclusie van het rapport wijst vooral op de grote verschillen tussen verschillende gemeenten. Daarbij blijkt ook dat veel van de grote steden fors achterlopen op kleinere gemeenten wanneer gekeken wordt naar geïnstalleerd vermogen per inwoner.

Kleine gemeenten bovenaan

De gemeenten Zeewolde (241,58 Wp geïnstalleerd vermogen per inwoner), Dalfsen (232,23 Wp geïnstalleerd vermogen per inwoner) en Eersel (228,14 Wp geïnstalleerd vermogen per inwoner) vormen de top drie van de ranglijst. Dit komt bijna neer op één zonnepaneel per inwoner. Het is echter niet zo verwonderlijk dat juist drie relatief kleine gemeenten zoveel vermogen per inwoner hebben: alle drie de gemeenten hebben weinig hoogbouw en veel koopwoningen in vergelijking met de grote steden die een stuk lager op de ranglijst terecht zijn gekomen. Over het algemeen is het voor steden dan ook moeilijker een grote hoeveelheid geïnstalleerd vermogen per inwoner te behalen, dit is ook terug te zien in de algehele ranglijst: landelijke gemeenten doen het over het algemeen beter dan stedelijke gemeenten, omdat er voor hen meer ruimte is voor zonne-installaties.

Dat blijkt ook uit de ranglijst van de tien grote steden van Nederland. Tilburg staat weliswaar aan de top, maar steekt maar magertjes af bij de voorgenoemde gemeenten met 44,74 Wp aan geïnstalleerd vermogen. Op de negende plaats in de ranglijst vinden we onze hoofdstad met 13,19 Wp en Rotterdam sluit de hekken met 11,31 Wp.

© Natuur & Milieu

Ranglijst van de tien grootste steden van Nederland © Natuur & Milieu

Absoluut vermogen

Opmerkelijk is dat Amsterdam in absolute hoeveelheden geïnstalleerd vermogen (10698,84 kWp) wel bovenaan de ranglijst staat, gevolgd door Zwolle en Súdwest Fryslan. De reden dat Amsterdam zoveel vermogen heeft, is volgens het rapport te wijden aan het actieve beleid van de stad: Het beleid is gericht op groei van 11 MW nu naar 160 MW in 2020. Hoofdpunten zijn het aanpassen of schrappen van belemmerende lokale regels, het financieren van initiatieven vanuit het nieuwe Duurzaamheidsfonds en andere regelingen, het ondersteunen van maatschappelijk vastgoed – zoals scholen – bij het gebruik van hun daken, en het samenwerken met woningcorporaties om zonsystemen voor huurders mogelijk te maken.

Tips voor gemeenten

Het rapport concludeert overwegend positief: sinds 2011 is er een grote stijging te zien in de hoeveelheid zonne-energie in Nederlandse gemeenten. We zijn echter nog lang niet in de buurt van het voornemen om in 2020 14% van onze energie duurzaam op te wekken, op dit moment gaat het nog om 5%. Om deze doelstelling tot de halen geeft Natuur & Milieu advies aan gemeenten om zonne-energie te bevorderen.

• Neem als gemeente een actieve rol bij het stimuleren van zonne-energie, door maatwerk te leveren voor diverse groepen (zoals bewoners, bedrijven of scholen), en door ondersteuning van actieve bewonersgroepen of energiecoöperaties.
• Informatie en voorlichting zijn cruciaal. Vaak gebeurt dit overigens in een breder kader van het verduurzamen van woningen en wordt ook gekeken naar mogelijkheden van isolatie.
• Bied financiële ondersteuning, bijvoorbeeld in de vorm van energie- of duurzaamheidsleningen aan woningeigenaren of VvE’s tegen gunstige voorwaarden. Hierbij kunt u ook denken aan projecten met zonnepanelen die moeten bijdragen aan een lagere energierekening van ook de minder kapitaalkrachtige bewoners die niet in aanmerking komen voor de duurzaamheidslening.
• Geef zelf het goede voorbeeld door uw eigen daken te gebruiken voor energieopwekking. In de Zonnegids van Natuur & Milieu staan tips voor gemeenten.
• Ontwikkel of faciliteer een educatieprogramma Zon op School.
• De ‘energieloketten’ kunnen overwegen een financiële bijdrage te vragen van lokale bedrijven die omzet halen uit bijvoorbeeld installatie van zonnepanelen.
• Eigenaren van agrarische bedrijven of gebouwen met een (oude) agrarische bestemming, kunnen nog tot 1 september 2015 een aanvraag indienen voor de subsidieregeling ‘Asbest eraf, Zonnepanelen erop!’ (via RVO).
• Help bij het zoeken naar creatieve oplossingen voor belemmeringen. Bijvoorbeeld door mee te denken over alternatieve financieringsvormen, zoals crowdfunding. Door collectieve inkoop voor grotere gebouwen van bedrijven en maatschappelijke organisaties. Of door (een deel van de) energie op te wekken met panelen op andermans dak.
• Gemeenten kunnen juridische regels aanpassen waardoor er veel meer ruimte beschikbaar komt voor zonne-energie in de stad. Zo maakt Amsterdam het makkelijker om in delen van de stad met een beschermd stadsgezicht zonnepanelen op daken te plaatsen. De gemeente heeft ook de regels omtrent opstalrecht versoepeld om het makkelijker te maken om panelen op het dak van iemand anders te plaatsen

Bron: Rapport Zon Zoekt Gemeenten Natuur & Milieu