Brussel geeft invulling aan de Energie Unie

Brussel geeft invulling aan de Energie Unie

Hervorming van het emissiehandelssysteem, nieuwe energielabels, een nieuw ontwerp voor de elektriciteitsmarkt en consumenten als uitgangspunt voor energiebeleid.

De Europese Commissie (EC) presenteerde vanmiddag het zomerenergiepakket waarin het voorstellen doet om de Europese Energie Unie vorm te geven. Het pakket bevat vier hoofdpijlers.

Emissiehandelssysteem

Het Europese Emissiehandelssysteem (EU-ETS) is de kern van het EU klimaatbeleid. De sectoren die onder het systeem vallen, zoals elektriciteitsproducenten, staalproducenten en de chemische industrie, moeten gezamenlijk 43% aan emissies terug dringen in 2030 (ten opzichte van 2005). De EC stelt voor om het plafond van emissierechten per 2021 met 2.2% per jaar te verlagen, vergeleken met 1.74% nu.

Het aantal emissierechten dat moet worden gekocht in plaats van gratis toegewezen gaat omhoog. 50 sectoren zullen over gratis rechten kunnen blijven beschikken om hun concurrentiepositie op de wereldmarkt niet te verslechteren.

Om de transitie naar een koolstofarm energiesysteem te stimuleren worden twee nieuwe fondsen opgetuigd. Het moderniseringsfonds gaat investeringen in energie-infrastructuur faciliteren en bijdragen aan energiebesparingsmaatregelen in de armere lidstaten. Het innovatiefonds is bedoelt om ontwikkeling van nieuwe energietechnologieën te stimuleren.

Hervorming elektriciteitsmarkt

De Commissie wil de elektriciteitsmarkt herzien zodat grensoverschrijdende concurrentie, gedecentraliseerde zelfopwek, en innovaties beter kunnen worden ingepast in het systeem. Als onderdeel van dat proces heeft de EC vandaag een ‘een openbare raadpleging gelanceerd over hoe de nieuwe opzet van de elektriciteitsmarkt eruit moet zien’.

Consumenten in het centrum

De EC heeft meermaals aangegeven dat het de consument als de kern van het energiebeleid beschouwt. Het energiesysteem moet dusdanig worden ingericht dat de energievoorziening betaalbaar en zeker blijft.

Daarnaast moeten energieverbruikers de mogelijkheid hebben actief mee te doen op de energiemarkten. Ze moeten in staat worden gesteld zelf energie op te wekken en deze aan te bieden, ook moeten ze afdoende worden geïnformeerd om de beste leveranciers en diensten uit te kunnen kiezen en de vrijheid hebben over te stappen.

Tenslotte is er ook aandacht voor Europeanen die leven in energiearmoede, huishoudens die meer dan 10% van hun inkomen aan energie kwijt zijn. De EC wil er voor waken dat de toename van decentrale zelfopwek, wat vanwege de hoge investeringen vooraf vooral voor meer welvarende huishoudens een optie is, er niet toe leidt dat publieke voorzieningen eroderen en de allerarmsten slechter bediend worden. Ook moet er doelgerichte bijstand komen om huizen energiezuiniger te maken.

Energielabels

Om consumenten beter inzicht te geven in hoe energiezuinig producten zijn, wil de EC nieuwe energielabels invoeren. De huidige schaal A+++ tot D gaat worden vervangen door een meer overzichtelijk A tot G. Ook zal er een online database komen waarin alle producten die op de Europese markt verschijnen worden opgenomen zodat de burger toegang heeft tot de efficiëntie specificaties.

Beeld Europese vlag: MPD01605 / MPD01605