IMF: Subsidie fossiele energie € 540 per Nederlander

IMF: Subsidie fossiele energie € 540 per Nederlander

De Staat legt jaarlijks zo’n tien miljard euro toe op fossiel energieverbruik doordat de kosten niet volledig in de consumentenprijs worden doorberekend, aldus het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

In 2013 is fossiele energie met € 9,9 miljard gesubsidieerd, dat is 1.16% van het BNP. In 2015 zal het bedrag waarschijnlijk verder stijgen naar € 10,1 miljard; € 540 per hoofd van de bevolking. Dat hebben onderzoekers berekend in een rapport opgesteld voor het IMF.

Post-tax energiesubsidie

Het gaat om post-tax subsidies, dat wil zeggen dat de prijs die de consument betaalt voor de energie lager is dan de kosten voor het leveren van energie plus de vergoeding voor schade aan het milieu en de leefomgeving. Overigens hanteren overheden vaak een andere definitie van energiesubsidie.

Zouden deze externe kosten van energieverbruik worden meegerekend, dan zou elke Nederlander bijvoorbeeld jaarlijks € 300 meer betalen voor energie om te compenseren voor klimaatverandering en € 127 voor lokale luchtvervuiling (2015). Ook zou er extra moeten worden betaald om te compenseren voor files, schade aan de weg en ongelukken.

Uitgesplitst per product gaat er in Nederland € 2,1 miljard subsidie naar benzine, € 2,7 miljard naar kolen en € 5,2 miljard naar gas.

4700 miljard euro

De cijfers zijn onderdeel van het rapport How Large Are Global Energy Subsidies? dat het IMF al in mei uitbracht. De uitsplitsing van energiesubsidies per land werd deze week gepubliceerd. Wereldwijd worden de kosten voor energiesubsidies geschat op 4,7 biljoen euro, ofwel 6,5% van het mondiale BNP in 2015. In 2013 bedroegen de subsidies 4,38 biljoen euro. Dat bedrag ligt beduidend hoger dan schattingen in eerdere studies.

Correctie: in dit artikel werd eerder gesproken over het toeleggen van honderden miljarden euro’s. Ook stond er per abuis dat er € 775 miljard aan subsidies uitging. Excuses voor deze verkeerde weergave.

Beeld Euros Being Burnt: TaxRebate.org.uk / TaxRebate.org.uk