Nederland grootste vervuiler van kleine EU-landen

Nederland grootste vervuiler van kleine EU-landen

Met onze 17 miljoen inwoners stoten we net iets minder CO2 uit dan Spanje (47 miljoen) en Polen (38 miljoen). Uit een datavisualisatie van de CO2-emissies per regio blijkt dat Nederland de zevende plaats inneemt op de lijst met EU-landen.

Bernard Chabot brengt in een 314 pagina’s tellend overzicht het energieverbruik en de CO2-uitstoot van de wereld in beeld. De Franse duurzame energieconsulent en trainer publiceert regelmatig datavisualisaties over de energiesector. De data zijn overgenomen uit het Statistical Review of World Energy 2015 dat jaarlijks door BP wordt opgesteld.

CO2-uitstoot van fossiele brandstoffen

De 28 lidstaten van de EU stootten in 2014 gezamenlijk 3705 MTCO2 uit. Duitsland nam ruim 21% voor zijn rekening met 798,6 MTCO2. Nederland, de grootste vervuiler van de kleine landen, stootte met 225,2 MTCO2, 6,1% van de totale EU uit.

EU-CO2-uitstoot

België 3,7%; Tsjechië 2.9%.
Databron: BP Statistical Review of World Energy 2015

De wereld in totaal stootte in 35,499 MTCO2 uit. China was verantwoordelijk voor 27,5%, de Verenigde Staten voor 16,9% en de EU voor 10,4%. Vanwege hun grote aandeel zullen deze drie politieke eenheden het voortouw moeten nemen in het terugdringen van broeikasgassen. Een blik op de mondiale primaire energieconsumptie laat zien dat dat nog steeds het overgrote deel van energie door verbranding wordt gegenereerd.

Mondiale primaire energieconsumptie

In 2014 verbruikte de wereld 12928.4 miljoen ton olie equivalent (Mtoe). Een groei van 0.9% ten opzichte van 2013. De onderstaande grafiek toont het verbruik per energiebron.

Mondiale_primaire_energieconsumptie_2014_2

Kernenergie 4.4%; hernieuwbare energie 2.5 %.
Databron: BP Statistical Review of World Energy 2015

In Mtoe: olie 4211.1; gas 3065.5; kolen 3881.8; kernenergie 574; waterkracht 879; hernieuwbaar 316.9.

Via: Renewablesinternational.net

Beeld Mondiale_primaire_energieconsumptie_2014: publiek domein / Publiek domein
Beeld Mondiale_primaire_energieconsumptie_2014_2: publiek domein / publiek domein
Beeld EU-CO2-uitstoot: Publiek domein / Publiek domein
Beeld Mondiale_primaire_energieconsumptie_2014: Publiek domein / Publiek domein